Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

180.000 πραγματικές χρεωκοπίες

1 KATASTHMA_high

Τη διάλυση, τη χρεωκοπία της ελληνικής οικονομίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας διαπιστώνει έρευνα της εταιρείας Marc για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με την έρευνα 180.000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν το φάσμα της χρεωκοπίας, ενώ άλλες 200.000 είναι πιθανό να κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους. Στις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο άμεσα αντιστοιχούν 200.000 θέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών.

Συνολικά τη διετία 2010-11 έκλεισαν πάνω από 90.000 επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 2011 χάθηκαν 150.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης. Επίσης μία στις δύο επιχειρήσεις (53%) δεν κατόρθωσε να καταβάλει εγκαίρως τους μισθούς, ενώ 4 στις 10, ιδιαίτερα στη μεταποίηση, μείωσαν το ωράριο εργασίας με αντίστοιχη μείωση αποδοχών, πρακτική που θα συνεχιστεί και φέτος.

Από http://www.gsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=157:2012-0-49-99-6&catid=39:nea&Itemid=257

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (87,3%) καταγράφουν επιδείνωση της γενικής οικονομικής τους κατάστασης,. Ειδικότερα, επιδείνωση εμφανίζει:

> στον κύκλο εργασιών το 82,5%

> στη ζήτηση το 82%

> στη ρευστότητα το 85,9%

> στις παραγγελίες το 83,5%

> στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 5,8%, μείωση το 37,6% και στασιμότητα το 54,3%

> Ειδικότερα, σε σχέση με το μέγεθος του κύκλου εργασιών, καταγράφεται μια μέση μείωση του δείκτη για το 2ο εξάμηνο 2011 κατά 33 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

Το σημείο που αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες αποτίμησης του 2ου εξαμήνου του 2011 είναι η αύξηση του ρυθμού επιδείνωσης μετά από μια τάση σταθεροποίησης που παρατηρήθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2011. Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2011 ήταν βαθύτερη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους, τουλάχιστον όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις.

Για το σύνολο του 2011, το 42,1% των επιχειρήσεων έκλεισε με ζημιές, ενώ μόνο το 20,1% εμφάνισε κέρδη. Ανάλογο εύρημα καταγράφεται και στη μελέτη της ICAP (το 45% των επιχειρήσεων ήταν ζημιογόνες).

 • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε βαθμό που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν παραμένει ιδιαίτερο υψηλό, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2011 (51,2% έναντι 44,5% το προηγούμενο εξάμηνο).

2) Σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις (24,3%) θεωρούν πολύ πιθανό να προχωρήσουν σε κλείσιμο το επόμενο διάστημα. Αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι 740.000 σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε υπολογίζεται ότι περίπου 180.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κλεισίματος.

3) Καταγράφεται και ένα ποσοστό 26,9% (δηλαδή περίπου 200.000 επιχειρήσεις) που δηλώνουν δυσκολίες συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

4) Με βάση τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας το συντελεστή βιωσιμότητας, εκτιμάται ότι η καθαρή μείωση επιχειρήσεων θα είναι 61.200 στο επόμενο έτος – εκ των οποίων 12.000 περίπου μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

5) Σύμφωνα με ένα μετριοπαθές σενάριο, υπολογίζεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν σχεδόν 240.000 θέσεις απασχόλησης  (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

 • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012
 1. Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο είναι οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί από την έναρξη των ερευνών.  Το 77,2% των επιχειρήσεων αναμένουν επιδείνωση της θέσης τους, το 14,1% δεν αναμένει καμιά αλλαγή, ενώ μόλις το 4,3% ελπίζει σε βελτίωση της κατάστασής τους.
 2. Ο βαθμός απαισιοδοξίας είναι μεγαλύτερος στις πιο μικρές επιχειρήσεις του δείγματος, καθώς δεν προβλέπουν ούτε ελπίζουν σε σταθεροποίηση ή βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων.
 3. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να επισημάνουμε ότι οι κακές επιδόσεις του 2ου εξαμήνου του 2011 έχουν επιβαρύνει το κλίμα για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα έχουν ανατροφοδοτήσει την απαισιοδοξία τους σε σχέση με τις προοπτικές για το 1ο εξάμηνο του 2012. Για πρώτη φορά καταγράφονται σχεδόν οι ίδιες τιμές τόσο για την αποτίμηση όσο και για τις προβλέψεις. Αντίθετα, στις προηγούμενες έρευνες οι προβλέψεις εμφάνιζαν χαμηλότερο βαθμό απαισιοδοξίας από εκείνες της αποτίμησης.

Ειδικότερα, επιδείνωση προβλέπει:

> στον κύκλο εργασιών το 78,6% των ερωτηθέντων

> στη ζήτηση το 76,5%

> στη ρευστότητα το 79,9%

> στις παραγγελίες το 77,3%.

> στις επενδύσεις: αύξηση προβλέπει μόνο το 2,8%, μείωση το 40,5% και στασιμότητα το 52,1%

 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ιανουάριος 2012) ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Τα παρακάτω νούμερα αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνόλου των ερωτηθέντων επιχειρηματιών

 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΙ

> Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και χαρακτηριστικά της απασχόλησης συνεχίζονται, ακολουθώντας την ίδια τάση. Σε κάθε 1 πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 7 απολύσεις,

> Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε η μία στις πέντε επιχειρήσεις (20,1%), ενώ αύξηση ανέφερε το 3,3%. Σε απόλυτα μεγέθη η καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας κατά το 2ο εξάμηνο του 2011 υπολογίζεται σε 65.000.

> Όσον αφορά τις προβλέψεις για το 1ο εξάμηνο του 2012  προβλέπεται απώλεια 106.000 θέσεων μισθωτής εργασίας.

> Πάνω από 1 στις 2 επιχειρήσεις (53,3)% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Το 37,4% μείωσε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων εκείνων που αναγκάστηκε να μειώσει αποδοχές εργαζομένων αυξήθηκε σε σύγκριση με εκείνο της προηγούμενης έρευνας (28,6% έναντι 19% - δηλαδή αύξηση κατά 50%).

> Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43%) θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας ενώ ακόμη ένα 27,6% δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

ΜΙΣΘΟΙ – ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Α) Μια στις 2 επιχειρήσεις (46,5%) θεωρεί ως βασικό εμπόδιο για την άσκηση της δραστηριότητάς της, τις λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ). Ως δεύτερο εμπόδιο ιεραρχείται το μη μισθολογικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές) αφού το 36,5% των επιχειρήσεων απάντησε θετικά σε αυτό το ερώτημα, ενώ μόνο το 5% των επιχειρήσεων κρίνει ως εμπόδιο για την άσκηση της δραστηριότητας το μισθολογικό κόστος

Β) Το παραπάνω γίνεται εμφανέστερο και στην ερώτηση η οποία ζήτησε από τους επιχειρηματίες να ιεραρχήσουν τα μέτρα που θα διευκόλυναν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 80% θεωρεί ως σημαντικό μέτρο διευκόλυνσης τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ μόνο το 1,5 % κρίνει ως μέτρο διευκόλυνσης τη μείωση του κατώτατου μισθού. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (86,5%) προτιμούν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ενώ μόνο το 2,5% προκρίνει τη μείωση του κατώτατου μισθού.

 • ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΕΚΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

> Το 27,8 % των επιχειρήσεων αναφέρει ότι οφείλει ενοίκια.

> Καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) αναφέρει το 31,4% των ερωτηθέντων.

> Μία στις 3 επιχειρήσεις έχει καθυστερημένες υποχρεώσεις σε προμηθευτές

> Στον ΟΑΕΕ οφείλουν παλιές εισφορές το 38,3% των ερωτηθέντων, ενώ το 22,3% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.

> Καθυστερημένο ΦΠΑ ή ΦΜΥ δήλωσε ότι οφείλει στην εφορία το 27,3% και τέλος σχεδόν το ίδιο ποσοστό (27,2%) έχει οφειλές στις τράπεζες από δάνεια.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι το 73,5 % των επιχειρηματιών αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει προσωπικές καταθέσεις για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης.

 • ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

> Το ποσοστό των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται  με επιταγές μειώνεται από 45,5% τον Ιούλιο του 2011 σε 39,5% τον Ιανουάριο του 2012.

> Το μέσο χρονικό διάστημα μεταχρονολόγησης των επιταγών προσεγγίζει τους 4 μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος εξόφλησης των οφειλών έχει αυξηθεί σύμφωνα με το 47,9% των επιχειρήσεων.

> Το 38,8% των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με επιταγές (αντιστοιχεί στο 14,9% του συνόλου) έχει στα χέρια του ακάλυπτες επιταγές πελατών, ενώ ένα 8,2% έχει επιταγές  με μεγάλο κίνδυνο να μην καλυφθούν.

> Το 54,7% των επιχειρηματιών που έχουν στα χέρια τους ακάλυπτες επιταγές (αντιστοιχεί στο 8% του συνόλου των επιχειρηματιών) δήλωσαν ότι δεν τις έχουν σφραγίσει.

> Το 77,2 % των επιχειρηματιών, που συναλλάσσονται με επιταγές θεωρούν ότι πρέπει να  θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο εξόφλησής τους Το 47,7 % προτείνουν ως ανώτατο χρονικό όριο τους δύο μήνες, το 16,7% προτείνει τους τέσσερις μήνες και το 12,8% τους έξι μήνες.

> Το πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία παραμένει οξύ – για τον δείκτη αυτό καταγράφονται τα χειρότερα ποσοστά -  δεδομένου ότι ενώ παραμένει σταθερό το μέσο χρονικό διάστημα μεταχρονολόγησης των επιταγών, εντούτοις για τις μισές περίπου επιχειρήσεις του δείγματος έχει αυξηθεί ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών. Αυτό είναι αναμενόμενο με δεδομένη την αρνητική πιστωτική επέκταση εκ μέρους του τραπεζικού συστήματος αφενός και την αυξημένη επισφάλεια του άτυπου δανεισμού των επιχειρήσεων μέσω επιταγών.

 • ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

> Το 54,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα αποφύγουμε την χρεοκοπία (έναντι 45,8% τον Ιούλιο του 2011), ενώ το 33,8% θεωρεί ότι θα μπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την κρίση (έναντι 42,8% τον Ιούλιο του 2011).

> Η αύξηση της απαισιοδοξίας και της αβεβαιότητας των επιχειρηματιών αποτυπώνεται και στους τρόπους που θεωρούν ασφαλείς για την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 22% θεωρεί ασφαλείς τις καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες, το 29,2% στο εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 37,1% που απαντά «αλλού».

> Ως προς τα αίτια της ύφεσης, πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις (40,8%) θεωρούν ότι είναι αποτυχημένη η οικονομική πολιτική που έχει επιβληθεί μέσω του Μνημονίου. Ένας στους 3 ερωτηθέντες, θεωρεί ότι δεν εφαρμόστηκαν άμεσα και σε βάθος οι πολιτικές του Μνημονίου, ενώ το 9,4% πιστεύει ότι η κρίση είναι διεθνής και πρωτόγνωρη και υπερβαίνει τις δυνατότητες της οικονομικής πολιτικής.

> Σε σχέση με τα αίτια της πτώσης στο τζίρο και την κατανάλωση, το 36,1% αποδίδει αυτή την πτώση στη συρρίκνωση των εισοδημάτων, το 11,8% στην κατάσταση αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, ενώ το 51,2% θεωρεί ότι και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν συμβάλλει εξίσου σε αυτή την πτώση.

> Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον υψηλό βαθμό απαισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και παρά το ότι θεωρούν ότι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση είναι η πολιτική του Μνημονίου καθεαυτή είτε η κακή της εφαρμογή, εντούτοις κρίνουν σε ποσοστό 57,7% ότι προέχει η σταθερότητα της οικονομίας και η παραμονή στο ευρώ. Το 16,3% θεωρούν ότι προέχει η διεξαγωγή των εκλογών, ενώ ένα ποσοστό 13,3% θεωρεί ότι προέχουν και τα δύο εξίσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

μη πτύετε επί του δαπέδου
μη βλασφημάτε τον θείο
σχόλια ελεύθερα ύβρεις επί πληρωμή αλλιώς διαγραφή