Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Το σπίτι της Κυρίας Ευγενίας

72telos (Large)

Τραπεζίτες και παλληκάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια

Απόφαση 6ης Πανελλαδικής Συνέλευσης Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων

logo PANAK 213

IMG_7400.1

"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) στην 6η Πανελλαδική της Συνέλευση (Γλυφάδα), με βάση το εισηγητικό κείμενο και τη συζήτηση που ακολούθησε με τις τοποθετήσεις των μελών της, αποφάσισε τα παρακάτω:

Στη σημερινή εποχή των ανοιχτών συνόρων και της τεχνολογικής επανάστασης η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση, που να διαμορφώνει βιώσιμες και αποκεντρωμένες δομές, να καταργεί τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα και να δημιουργεί έναν αποτελεσματικό Δήμο με οικονομική αυτάρκεια, δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, καλά οργανωμένες Υπηρεσίες και κυρίως να προάγει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) τάσσεται υπέρ της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, του ισχυρού δήμου και της αιρετής περιφέρειας σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του σημερινού συγκεντρωτικού κράτους. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο σχέδιο «Καλλικράτης» -με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα αιτήματα και στις προσδοκίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε και διεκδικούμε:

1. Εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και στη συγκρότηση των οργάνων (δημοτικών/περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/ εκτελεστικής επιτροπής) με επαναφορά του 50%.

2. Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, διασφάλιση της έκφρασης των μειοψηφικών απόψεων/μικρών παρατάξεων με την πρόβλεψη δυνατότητας να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου/περιφέρειας/τοπικού συμβουλίου.

3. Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων από νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

4. Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.

5. Επιδίωξη διαβούλευσης και συναίνεσης πριν τις συνενώσεις και όχι υποχρεωτική επιβολή τους.

6. Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».

7. Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες, το διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση.

8. Πλήρη εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.

9. Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από έμπειρο δικαστή με πολυετή θητεία για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.

10. Προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών που υπερβαίνουν ένα εύλογο όριο με ρητή απαγόρευση κατάτμησης ποσών ή κόστους έργων.

11. Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων του δημάρχου και μεταφορά τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατάργηση των μονοπρόσωπων οργάνων και των περιορισμών της συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες. Να τεθεί ανώτατο όριο στις θητείες των αυτοδιοικητικών αξιωμάτων.

12. Εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου με ξεχωριστές κάλπες. Ο Δήμαρχος να εκλέγεται με το 50% +1 την πρώτη ή, αν δεν πιάσει κανείς το όριο, τη δεύτερη Κυριακή σε επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέγεται με απλή αναλογική και ο Πρόεδρός του για θητεία δύο ετών με απλή πλειοψηφία με την ταυτόχρονη ενδυνάμωση του κύρους του.

13. Διατυπώθηκε και η πρόταση ο περιφερειάρχης να εκλέγεται έμμεσα από το περιφερειακό συμβούλιο.

14. Αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων στην ΤΕΔΚ και στην ΚΕΔΚΕ, όπως ισχύουν για όλα τα άλλα συνδικαλιστικά όργανα της χώρας.

15. Κατάργηση των ΣΔΙΤ στην Αυτοδιοίκηση.

16. Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας: Αύξηση πόρων στην αυτοδιοίκηση και σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ (ποσοστό) με στόχο να φτάσουν τον ΜΟ της ΕΕ, που σήμερα είναι το 11% του ΑΕΠ. Απόδοση οφειλομένων και επανεξέταση της επαναφοράς των τελών παρεπιδημούντων στο 2%.

17. Απόλυτη αξιοκρατία και διαφάνεια στις διαδικασίες διορισμού προσωπικού ΟΤΑ-Περιφέρειας (ΑΣΕΠ).

18. Καθιέρωση ή/και ενίσχυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας στους ΟΤΑ (τοπικά συμβούλια, συνοικιακά συμβούλια, επιτροπές περιβάλλοντος και πολεοδομικές επιτροπές, συμμετοχικός προϋπολογισμός).

19. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα τοπικά θέματα. Αναβάθμιση του συμβουλίων νέων. Θεσμική πρόβλεψη για κατάθεση των απόψεων του στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου (τουλάχιστον του προέδρου) σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών με αυτήν της ανάδειξης των τοπικών αρχών.

20. Θεσμοθέτηση μεταφοράς προσωπικού από ΟΤΑ σε άλλους κρατικούς φορείς ή και αντίστροφα (αποσυμπίεση διοικητικών υπαλλήλων, πρόσληψη τεχνικών, επιστημόνων, τεχνιτών, εργατών).

21. Αυστηρότερες διατάξεις και έλεγχος των μεταδημοτεύσεων.

22. Ανασυγκρότηση επιτροπής αρθ. 152 του ΚΔΚ για ταχύτερες αποφάσεις σε 30 ημέρες από υποβολής αιτήματος (εν είδει ασφαλιστικών μέτρων).

23. Το πανελλαδικό δίκτυο της “Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων” ενθαρρύνει τα μέλη και τους φίλους του να αναζητήσουν τοπικά συγκλίσεις με αυτοδιοικητικά σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες ή πρόσωπα που διαθέτουν παρόμοια φυσιογνωμικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά με αυτά του δικτύου μας προκειμένου να διαμορφωθούν ευρύτερες συνεργασίες ενόψει των προβλέψεων του “Καλλικράτη” είτε σε επίπεδο Δήμων είτε και στις υπό διαμόρφωση Περιφέρειες.

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Δραστικά μέτρα κατά της εκτός σχεδίου δόμησης στα νησιά

P3271620 (Large)

Το κυκλαδίτικο τοπίο δίνει σταθερά τη θέση του στο τσιμέντο. Περίπου 500 νέες οικοδομικές άδειες εκδίδονται κάθε χρόνο στην Πάρο, 300 στη Σαντορίνη και τη Νάξο, 250 στην Τζιά και την Ανδρο. Πολλά νησιά έχουν ήδη μετατραπεί σε λευκές τουριστοπόλεις (με μικρά διαλείμματα γης) δημιουργήματα μιας στρεβλής αντίληψης για την τουριστική ανάπτυξη που «ακυρώνει» πλαγιές, κάμπους, ακόμα και τους πιο απόμακρους και γραφικούς κολπίσκους - δηλαδή το ίδιο το τουριστικό «προϊόν». Τη στιγμή που για πρώτη φορά η συζήτηση στις τοπικές κοινωνίες για τον περιορισμό της δόμησης δείχνει να ανοίγει -εκεί όπου η κατάσταση φθάνει στο «μη παρέκει» - το υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρώνει νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο να περιοριστεί η δόμηση μόνο μέσα στους νησιωτικούς οικισμούς.

Για πρώτη φορά κάτι δείχνει να κινείται στο θέμα της δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, αρχής γενομένης από τη νησιωτική Ελλάδα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται (και θα παρουσιάσει προσεχώς) σχέδιο για τον δραστικό περιορισμό της οικοδομής στις εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών, με στόχο η νέα δόμηση να κατευθυνθεί μέσα και στα όρια των σημερινών οικισμών. Αν το εγχείρημα αποδώσει, τότε πιθανότατα θα αποτελέσει «πιλότο» για την επέκταση του περιορισμού και στην ηπειρωτική χώρα, σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.

Περιορισμός

Αφετηρία για την αλλαγή στάσης της Πολιτείας αποτελεί η -έστω γενικόλογη- πρόβλεψη του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου περί ανάγκης περιορισμού της «διάχυτης» δόμησης. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να μιλάμε για την εκτός σχεδίου δόμηση, μια γενικευμένη χωρική ρύθμιση που ισχύει σχεδόν για όλες τις περιοχές και για όλες τις δραστηριότητες!» εκτιμά στην «Κ» η αρχιτέκτων-πολεοδόμος κ. Ράνια Κλουτσινιώτη. «Θα συνεχίσουμε την αστική διάχυση και την καταστροφή των τοπίων της υπαίθρου; Αν περιμένουμε να χτιστεί όλη η χώρα, τότε δεν θα αργήσουμε να πιάσουμε τον στόχο μας».

«Πρέπει να σταματήσει αυτή η αθλιότητα που επικρατεί σήμερα και καταστρέφει αυτό τον μοναδικό πλούτο των νησιών μας. Η μόνη λύση είναι ο σχεδιασμός και οι περιορισμοί», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Αλαβάνος. «Πρέπει όλα τα νησιά να αποκτήσουν σχέδια οικιστικής οργάνωσης (ΣΧΟΑΑΠ), που θα εκτιμούν την ικανότητα του κάθε νησιού για τον φόρτο που μπορεί να δεχθεί και να τον κατανείμει εκεί που είναι πιο ορθό. Και στο μεταξύ σκόπιμο θα ήταν να απαγορευτεί εντελώς η δόμηση εκτός σχεδίου και να επιτρέπεται μόνο στους οικισμούς».

Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό σχήμα για τη δόμηση στα νησιά έχει στην πράξη αποτύχει παταγωδώς: επειδή το νομικό πλαίσιο είναι «διάτρητο» από εξαιρέσεις, επειδή κανείς δεν επιβάλλει αυστηρά την εφαρμογή του, αλλά κυρίως επειδή κανείς δεν θέλει την εφαρμογή του. Το τελευταίο αυτό σημείο έχει αρχίσει να αλλάζει. «Η δόμηση έξω από τα χωριά και τους οικισμούς κοστίζει πολύ στην Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση, που καλούνται να εξασφαλίσουν παροχές νερού και ηλεκτρικού, να φτιάξουν φωτισμό, να συλλέξουν τα απορρίμματα, να ανοίξουν δρόμους. Επιπλέον καταστρέφει το τοπίο, και αυτό σε περιοχές όπως η δική μας είναι μια τεράστια συνέπεια», λέει χαρακτηριστικά στην «Κ» ο δήμαρχος Θήρας κ. Αγγελος Ρούσσος. «Η Σαντορίνη ζει από τον τουρισμό και συνεπώς πρέπει να προστατεύσουμε πάση θυσία το νησί μας. Πιστεύω ότι η λύση θα ήταν να απαγορευτεί εντελώς η εκτός σχεδίου δόμηση και να δοθεί λύση στους οικισμούς, με την περιμετρική επέκτασή τους. Ας μη φοβάται η Πολιτεία το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος γιατί μακροπρόθεσμα όλοι θα αναγνωρίσουν το όφελος».

Του Γιώργου Λιαλιου Καθημερινή

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Ρίγη Εθνικής Συγκίνησης

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=145379

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1795017

Εκδήλωση για τον Αντώνη Αρκά

anigif

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πάρου «Αρχίλοχος» σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης με θέμα:

Μορφές Αντίστασης της Πάρου, Αντώνης Εμμ. Αρκάς

το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010, Ώρα 7:30 μ.μ.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:
Αντώνης Αρκάς
Χρίστος Γεωργούσης
Μανώλης Γλέζος
Παύλος Κλαυδιανός
Μαρία Ναυπλιώτη
Νίκος Τσιγώνιας
Για το Δ.Σ. του συλλόγου
Ο πρόεδρος 
Χρίστος  Γεωργούσης
Η γραμματέας
Νεκταρία Δρακάκη

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

H 25 Μαρτίου στον Δήμο Αντιπάρου

ANTI56 (Large)

Δεν προτρέχουμε .Απλά πιστεύουμε ότι όταν η βούληση της τοπικής κοινωνίας ,οι θέσεις της ΤΕΔΚ Κυκλάδων  της ΚΕΔΚΕ των δυο βουλευτών των νησιών μας και η μελέτη του ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ είναι υπέρ της διατήρησης του Αυτοδιοίκητου της Αντιπάρου κάθε άλλη εξέλιξη αποτελεί στρέβλωση ακόμα και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την Δημοκρατία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

P3251494 (Large)

antiparos (Large)

P3251464 (Large) P3251470 (Large)

P3251370 (Large) P3251415 (Large)

P3251439 (Large) P3251414 (Large)

P3251427 (Large) P3251435 (Large)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         P3251441 (Large)

P3251523 (Large) P3251587 (Large)

P3251553 (Large) P3251565 (Large)

P3251401 (Large) P3251526 (Large)

P3251600 (Large)