Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Για να ξέρουμε τι λέμε

anti (Large)

31-1-2010 12-26-05 μμ

31-1-2010 12-16-42 μμ

Στη στήλη <<Μέχρι την επόμενη εβδομάδα>> των Νέων Πάρου-Αντιπάρου της 30/1/2010 ο-η αρθρογράφος εκφράζει κάποιες απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της ενδεχόμενης διοικητικής συνένωσης των δυο νησιών.

Γνωστός θαυμαστής του Λεβεντάκη του αποδίδει πάλι στο πρώτο μέρος του άρθρου πολλά εύσημα για την στάση του στο ζήτημα  και στην κόντρα του με τον Παπαμανώλη.Δεν θα ασχοληθούμε , αρμόδιος ο αυτοδιοικητικός να απαντήσει.

Στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε και συμφωνίες αλλά και σοβαρές ενστάσεις για την αλήθεια και την βασιμότητα των γραφομένων

….Στη συνέχεια, οργανώθηκε συνάντηση Αντιπαριω-

τών στις 27/01 με πρωτοβουλία εκείνων που έχουν

ταχθεί ήδη εναντίον της συνένωσης. Είχαν το χρέος

κατά τη γνώμη μας, να φωνάξουν σ’ αυτή τη συνάν-

τηση έναν ειδικό για να ενημερώσει αντικειμενικά, για

τα θετικά και τα αρνητικά του ενδεχόμενου συνένω-

σης. Αντ’ αυτού, ειπώθηκαν σκόρπιες κουβέντες με

μονομερή και συχνά διαστρεβλωμένη πληροφόρηση

που στρεφόταν κατά της συνένωσης. Σε υποκρυ-

πτόμενο προεκλογικό κλίμα, κάποιοι διαγκωνίζονταν

με λαϊκισμό, για το ποιος θα φανεί πιο τοπικιστής

από τον άλλο….

Μάλιστα

ο αρθρογράφος απουσίαζε και παραπληροφορήθηκε η παραπληροφορεί

Η ανοικτή επιτροπή για την οργάνωση της συζήτησης για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντιπάρου δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία πολιτών και αιρετών για να ανοίξει η συζήτηση και να ακουστούν όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί για το ενδεχόμενο της διοικητικής συνένωσης Πάρου-Αντιπάρου χωρίς μονομέρειες η αποκλεισμούς σε αρκετές συγκεντρώσεις των κατοίκων του νησιού.

Σε αυτή την πρώτη μάζωξη προσκλήθηκαν μέσω ραδιοφώνου διαδικτύου και πόρτα πόρτα όλοι οι κάτοικοι και κάθε ενδιαφερόμενος για το ζήτημα .

Διαβάστηκαν οι απόψεις των  Γιάννη Λεβεντάκη , Γιώργου Παπαμανώλη, Σπύρου Καλακώνα , Παναγιώτη Ρήγα και ο χαιρετισμός της Προέδρου κ.Μανέτα 

Ανάλυση για το πρόγραμμα Καλλικράτης έκανε ο Ιατρός κ Σκούρτης βασισμένη στο κείμενο που έχει δοθεί για διαβούλευση και σε δημοσίευμα των Νέων Πάρου-Αντιπάρου

ο εισηγητής της Επιτροπής κ.Γιάννης Τριαντάφυλλος επανειλημμένα διευκρίνισε ότι προέχει να ακουστεί κάθε άποψη που θα συνηγορεί υπέρ η κατά της συνένωσης

Ακούστηκαν απόψεις από τον Χρήστο Καραγιαννιώτη του Ηχώ FM που έθιξε το θέμα της μειονεκτικής θέσης της Αντιπάρου όσον αφορά τις υποδομές και την οργάνωση της διοίκησης απέναντι στη Πάρο και πρότεινε σαν λύση την μετεξέλιξη του ΟΤΑ σε δήμο από τον Παρασκευά Φαρούπο και άλλων κατοίκων που μάλιστα έθεσαν και το ζήτημα της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου

ΟΥΔΕΙΣ  ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ

και το άρθρο συνεχίζει

….Επαναδιατυπώνοντας την επίκληση για λογική,

είναι σωστό να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

α) Ασφαλώς όποιος πιστεύει στην αυτοδιοίκηση,

έχει το χρέος να υποστηρίζει ότι την απόφαση για το

μέλλον της Αντιπάρου, πρέπει να την λάβουν οι ίδιοι

οι Αντιπαριώτες.

Σημείωση blog απόλυτα σύμφωνοι και βεβαίως ένα δημοψήφισμα κατά το άρθρο 216 του κώδικα θα ήταν το ιδανικό

β) Μέχρι να γίνει αυτό όμως, κανείς δεν έχει το δι-

καίωμα να απαγορεύει στον άλλο να μιλήσει επί του

θέματος. Δικαίωμα άποψης έχουν και άνθρωποι

εκτός Αντιπάρου.

Σημείωση blog << τις αγορεύειν βούλεται >> έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι 

γ) Επειδή η όποια απόφαση ληφθεί τώρα, θα δια-

δραματίσει ρόλο για τη ζωή των παιδιών της Αντι-

πάρου και της ανάπτυξης του νησιού, γι’ αυτό είναι

υποχρέωση των θεσμικών εκπροσώπων του τόπου

(ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν οι ίδιοι) να φροντί-

σουν, ώστε να ακουστούν και τα θετικά και τα αρνη-

τικά του ενδεχόμενου της συνένωσης με την Πάρο.

Σημείωση blog ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τα αυτονόητα

δ) Να είναι βέβαιοι ότι κανείς από την Πάρο (πλην

ανίδεων και μωρών) δεν έχει κανένα ιδιαίτερο κέρδος

από τη συζήτηση για το θέμα αυτό, ούτε κανείς επι-

θυμεί το κακό της Αντιπάρου. Το αντίθετο μάλιστα,

πολλοί έχουν αληθινό ενδιαφέρον για το κοινό καλό

των νησιών μας.

Σημείωση blog δεν είναι ηθικό μόνο το ζήτημα είναι ΘΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ε) Το μεγαλύτερο ψέμα που διακινείται είναι ότι, αν

συνενωθεί η Πάρος με την Αντίπαρο, στο δεύτερο

νησί θα κάνουν ότι θέλουν οι Παριανοί. Το πρόγραμμα

«Καλλικράτης» , ακόμα και ως έχει, ήδη διαθέτει ση-

μαντικές πρόνοιες αυτονομίας.

Σημείωση blog

ΕΔΩ ΤΑ ΧΑΛΑΜΕ

στο ενδεχόμενο της συνένωσης σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευσης η Αντίπαρος θα ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ

ΙΔΟΥ

…Στους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες που συνενώνονται καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα στους δήμους που διαθέτουν, οι δε έδρες κατανέμονται σε αναλογία με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. …

επομένως σε ένα πιθανολογούμενο 25μελες δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάρου-Αντιπάρου(κρίσιμο θέμα και το όνομα) η Αντίπαρος θα έχει τρεις δημοτικούς συμβούλους

…..Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής. Στους δήμους που συνενώνονται υπάρχει ανάγκη για τον εκ του σύνεγγυς συντονισμό των υπηρεσιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του δημάρχου. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των συμβούλων που προέρχονται από τους συνενούμενους δήμους - κοινότητες και ασκούν αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως το συντονισμό των τοπικών διοικητικών υπηρεσιών, του τοπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σταθμού κλπ., την υποστήριξη και τον συντονισμό των τοπικών συμβουλίων κ.ά. ….

ο Αντιδήμαρχος για την Αντίπαρο θα ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον δήμαρχο

…..Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων ……

… Τα τοπικά συμβούλια έχουν αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας προβλημάτων, όπως π.χ.:

· Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και τα συστήματα άδρευσης, ύδρευσης-αποχέτευσης (όταν ο δήμος δε διαθέτει ΔΕΥΑ), καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε κτίρια.

Τη διενέργεια επείγοντος χαρακτήρα δράσεων για την πυροπροστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος στο τοπικό διαμέρισμα…

πέρα από την πείρα από τον Καποδίστρια oτι ο θεσμός των τοπικών συμβουλίων απέτυχε βλέπουμε οτι οι αρμοδιότητες τους είναι σε επίπεδο αλλαγής λάμπας και επιδιόρθωσης βρύσης που ειναι η συμμετοχή τους στα μικρά και μεσαία έργα του νησιου ??

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΕ??

στ) Αν πάλι η βούληση των Αντιπαριωτών είναι

υπέρ της μοναχικής πορείας της Αντιπάρου, τότε

όσοι επιθυμούν να διεκδικούν την εκπροσώπηση της,

θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για το πως θα

δημιουργηθούν δομές αυτόφωτης ανάπτυξης του νη-

σιού για το μέλλον.

Σημείωση blog

ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Όλα τα είχε η Αντίπαρος…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δεν ξέρουμε τι έχει προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Αντιπάρου και στην ανάπτυξη του Νησιού ο Γιώργος Παπαμανώλης εκτός από εκείνο το ευφάνταστο τάξιμο μόλις εκλέχτηκε βουλευτής <<μέχρι το καλοκαίρι βιολογικός στην Αντίπαρο>>

Δεν ξέρουμε αν στα πολιτικά του γραφεία οι ψηφοφόροι του δεν προσέρχονται για ρουσφέτια ,εξυπηρετήσεις ,αιτήματα διορισμών, καλύτερες δόσεις στα Datsun κλπ αλλά συζητάν ατελείωτα για το σύμφωνο σταθερότητας την αναδιανομή του εισοδήματος την αποτίμηση του Καποδίστρια και την αναζωογόνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το πρόγραμμα Καλλικράτης

Δεν ξέρουμε αν γνωρίζει ότι είναι εντολέας των πολιτών που τον εξέλεξαν βουλευτή.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι με πλήρη ελαφρότητα απαξιώνει και υποτιμά την δυνατότητα μιας τοπικής κοινωνίας να αυτοδιοικηθεί δεν αντιλαμβάνεται τις πραγματικότητες που συνηγορούν στο να διατηρήσει η Αντίπαρος το αυτεξούσιο συνεργαζόμενη μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο με το αδελφό νησί της Πάρου για μια αειφόρο ανάπτυξη της.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση έχει ορίζοντα εφαρμογής δεκαετιών και δεν μπορείς να καταδικάσεις και τις επόμενες γενιές σε ετεροδιοίκηση γιατί τα τελευταία χρόνια στην Αντίπαρο λειτούργησε ένα από τα πλέον νοσηρά φαινόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης που υποτίθεται ότι ο Γιώργος Παπαμανώλης έπρεπε να καταδικάζει καθημερινά αντί να το τοποθετεί σε ευθεία γραμμή με τους κατά μια έννοια  συναγωνιστές του

Βεβαίως τα συντροφικά μαχαιρώματα και οι υπαινιγμοί του (Πρωτάρη!!) βουλευτή αφορούν τον βαρύ Πάγκαλο και τον Παπουτσή.

Εμάς μας αφορά το κατά πόσον η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής που πολίτη της Αντιπάρου και θα επανακινήσει την υγιή τοπική αυτοδιοίκηση .

Για να μην καταλήξουμε όλα τα είχε η Αντίπαρος ο Καλλικράτης της έλειπε….

Όχι της Αντιπάρου στην διοικητική συνένωση

P1271121 (Large) P1271122 (Large)

P1271126 (Large) P1271127 (Large)

P1271133 (Large) P1271131 (Large)

P1271134 (Large) P1271136 (Large)

Σε μεγάλη συγκέντρωση πάνω από 150 ατόμων οι Αντιπαριώτες εξέφρασαν την επιθυμία τους  το νησί  να παραμείνει αυτόνομος ΟΤΑ και μάλιστα να εξελιχτεί σε δήμο.

Οι ομιλητές από όλο το πολιτικό φάσμα ανέλυσαν τις επιπτώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη συνένωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Αντιπάρου και κάλεσαν την Κυβέρνηση να σεβαστεί την απόψεις  του Κοινοτικού Συμβουλίου , της ΤΕΔΚ και του ΙΤΑ διατηρώντας τον ΟΤΑ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ουδείς εξέφρασε απόψεις υπέρ της συνένωσης.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

O Καλλικράτης και οι εργολάβοι της διοικητικής συνένωσης Πάρου Αντιπάρου

16-1-2010 5-10-18 μμ

weq

16-1-2010 9-58-51 μμ

100_0371 19-1-2010 6-10-07 μμ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ

16-1-2010 3-25-20 πμ

Η συζήτηση τώρα ανοίγει.

Προτού ακόμα δοθεί στην δημοσιότητα το σχέδιο <<Καλλικράτης>> για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας αλλά και μετά <<παράγοντες>>, δημοσιογράφοι , αυτοδιοικητικοί, ο τέως λιμενάρχης από το αδελφό νησί της Πάρου και τώρα και νυν βουλευτής Κυκλάδων έχουν αναγάγει σαν μείζον θέμα της μεταρρύθμισης στην περιοχή μας την διοικητική συνένωση Πάρου Αντιπάρου χωρίς καν να προτείνουν το άνοιγμα διαλόγου με την κοινωνία της Αντιπάρου για τα υπέρ και τα κατά της συνένωσης. Ίσως δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει Α.Ομόφωνη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Αντιπάρου για να παραμείνει αυτόνομο αυτοδιοικητικά το νησί Β. ότι υπάρχει η απόφαση της ΤΕΔΚ Κυκλάδων όταν είχε επιχειρηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να γίνει μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

<< Η Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κυκλάδων στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί ενόψει του Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται με θέμα τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, αποφάσισε τα παρακάτω:
1. Η προγραμματιζόμενη από την Κυβέρνηση Διοικητική Μεταρρύθμιση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Κυλλήνης σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η  Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την περαιτέρω συνένωση των ΟΤΑ .
2. Ειδικότερα για τον νησιωτικό μας χώρο και λαμβάνοντας υπόψη  το άρθρο 101 του Συντάγματος περί «νησιωτικότητας»  η Κυβέρνηση θα πρέπει:
2.1 Να διαθέσει όλους εκείνους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ και μάλιστα οι πόροι αυτοί να είναι αυξημένοι σε ποσοστό τουλάχιστον 20% για τους νησιωτικούς  ΟΤΑ.
2.2 Να   χρηματοδοτήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για κάθε ένα από τους νέους ΟΤΑ έτσι ώστε να κατασκευασθούν τα αναγκαία  έργα υποδομής στους νέους Δήμους.
2.3 Να παρέχει κίνητρα και να περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τους νέους ΟΤΑ.
Για τις Κυκλάδες η πρόταση μας είναι σε κάθε νησί να συσταθεί ένας ΟΤΑ που θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες με την παράλληλη κατάργηση των Επαρχείων. Οι ΟΤΑ δηλαδή να ασκούν τις σημερινές τους αρμοδιότητες , αρμοδιότητες της σημερινής Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης αλλά και κρατικές αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορούν οι ΟΤΑ  να εξυπηρετούν τους Πολίτες σε τοπικό επίπεδο . Οι Κοινότητες- νησιά να παραμείνουν με τη σημερινή τους μορφή και να ενισχυθούν από την Πολιτεία με το αναγκαίο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Μόνο με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα παραμείνουν σήμερα οι κάτοικοι στα μικρά νησιά αλλά θα υπάρξει και αύξηση του πληθυσμού τους. Παράλληλα θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας από τους γειτονικούς  Δήμους μεγάλων νησιών.
Ζητούμε την διατήρηση των τοπικών συμβουλίων αλλά με αλλαγή του τρόπου εκλογής δηλαδή η πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου να προέρχεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό

Σε ότι αφορά τη συγκρότηση της Τ.Α. Β΄ Βαθμού η ΤΕΔΚ Κυκλάδων τάσσεται υπέρ της συγκρότησης της σε περιφερειακό επίπεδο με την εκλογή των οργάνων της, με τη διατήρηση των νομαρχιών ως διαμερισμάτων και με αρμοδιότητες: το σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, την περιφερειακή εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και τη μελέτη - κατασκευή - συντήρηση των έργων περιφερειακής και νομαρχιακής κλίμακας.
Ζητούμε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση να είναι στα σημερινά γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες - Δωδεκάνησα) με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.
Ζητούμε την κατάργηση των Επαρχείων γιατί η συγκρότηση των ΟΤΑ σε επίπεδο νησιού με την παράλληλη λειτουργία των Επαρχείων θα οδηγήσει σε σύγχυση αρμοδιοτήτων. Η απόφαση μας αυτή έχει καθαρά θεσμικό χαρακτήρα και δεν στρέφεται κατά των σημερινών Έπαρχων και Επαρχιακών Συμβούλων που έχουν καταβάλλει σημαντικότατες προσπάθειες για την ανάπτυξη των νησιών μας.
Υπενθυμίζουμε τα σημεία της απόφασης του Συνεδρίου της Κυλλήνης τα οποία μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.

[η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Επιβάλλεται να αποτελεί μέρος, ενός συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.]

Όσον αφορά τη σχέση με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση αναφέρεται:
[H Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (β΄ βαθμός Τ.Α.) εκλέγει τα όργανά τηςεριφερειακό συμβούλιοεριφερειάρχης), με τη διατήρηση των Νομαρχιών ως αποκεντρωμένων Περιφερειακών θεσμών και με αρμοδιότητες:

 • το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την υλοποίηση των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και πολιτικών,
 • την περιφερειακή εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και τη μελέτη -κατασκευή - συντήρηση των έργων περιφερειακής και νομαρχιακής κλίμακας.

Η Περιφέρεια, θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους καθώς και δυνατότητες αυτόνομης χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. ]

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οίας - Θηρασιάς, στο σημείο εκείνο στο οποίο προτείνουμε τη σύσταση ενός ΟΤΑ για κάθε ένα από τα νησιά μας, θεωρώντας ότι θα πρέπει για λόγους οικονομικούς και ιστορικούς, να διατηρηθούν εκτός των σημερινών 9 Κοινοτήτων των μικρών νησιών και οι δύο Κοινότητες της Οίας -Θήρας και του Πανόρμου Τήνου>>

Γ.Ότι υπάρχει η μελέτη του ΙΤΑ (ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) που προτείνει την διατήρηση του ΟΤΑ Αντιπάρου

Pages from Πρόταση Χωροταξική ΟΤΑ 0808

Βέβαια ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ευτελίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Αντίπαρο και η αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιού βάλτωσε με κύρια ευθύνη την ελέω δικαστηρίων και παράνομων μεταδημοτεύσεων Πρόεδρο του νησιού και των συμβούλων που την στήριξαν. Οι πολίτες απομακρύνθηκαν από τα κοινά και ίσως οι επιχειρούμενες θεσμικές αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση να είναι ένα έναυσμα για ένα καλύτερο μέλλον του νησιού.

Το κύριο επιχείρημα των υποστηρικτών της συνένωσης είναι ότι η Αντίπαρος δεν διαθέτει υπηρεσίες για να βαδίσει σωστά στην σύγχρονη ανάπτυξη και αυτό ισχύει αλλά γιατί δεν προχώρησε συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας τόσα χρόνια με τον δήμο Πάρου όπως προβλέπει και ο Ν.3463/2006 άρθρο 222? γιατί δεν εντάχτηκε στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ? (για να μην πούμε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg) Το μοναδικό έργο που πραγματοποιήθηκε <Αξιοποίηση σπηλαίου Α και Β φάση>> μήπως δεν έτυχε της κατάλληλης επίβλεψης από τον μοναδικό μηχανικό της κοινότητας?

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΑΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ και να απομακρύνουμε και άλλο τους πολίτες από την συμμετοχή στα κοινά η πρέπει να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση ενίσχυση τους?

Τι θα γίνει με την Σίκινο την Δονούσα την Ανάφη που δεν βρίσκονται κοντά σε μεγάλα νησιά?

Και μερικά ερωτήματα συγκεκριμένα

Πόσο χρόνο και χρήμα θα χρειάζεται ο Αντιπαριώτης για να πηγαίνει στην έδρα του Δήμου την Παροικία?

Υπάρχει η όχι χωρική ασυνέχεια μεταξύ των δυο ΟΤΑ?(Με τα γνωστά προβλήματα ακόμα και για τους εκπαιδευτικούς)

Δεν έχουν διαφορετικές ανάγκες Ανάπτυξης τα δυο νησιά ?

Με την αναλογική εκπροσώπηση (λόγω πληθυσμών) και τον διορισμό του τοπικού Αντιδημάρχου καταργείται η όχι η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ στην Αντίπαρο και βαδίζουμε σε ετεροδιοίκηση που άλλοι θα αποφασίζουν για το νησί?

Μειώνεται η όχι ο δημοκρατικός έλεγχος του δήμου και αυξάνεται η αδιαφάνεια για τον δημότη της Αντιπάρου?

Πως θα πειστεί ο δημότης της Αντιπάρου ότι δεν θα υπάρχει μεροληψία υπέρ της Πάρου για τα έργα και την προβολή του τουριστικού προϊόντος?

Αν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπάρου και το τοπικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία ανήκουν στην αντιπολίτευση του δήμου πως θα αντιμετωπίζονται?

Πως είναι σίγουρο ότι δεν θα χειροτερεύσει η πρόσβαση των δημοτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου?

Μήπως αυξηθεί η ιστορική αντιπαλότητα λόγω τοπικισμών ?

Αυτά και άλλα ερωτήματα απασχολούν τους διαχειριστές του blog και νομίζουμε ότι αποτελούν και έναυσμα για την αρχή της διαβούλευσης στις κοινωνίες των δυο νησιών που όπως έχει δηλώσει ο συντοπίτης Υπουργός και στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.Ραγκούσης είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσει το σχέδιο διοικητικης μεταρρύθμισης <<Καλλικράτης>> το όποιο προς το παρόν είναι μια έκθεση ιδεών με πολλά θετικά σημεία αλλά και αρνητικά όπως επίσης και σκόπιμες ασάφειες ειδικά για το θέμα των μικρών κοινοτήτων του Αιγαίου.

Κλείνοντας αυτό το post θα αναφέρουμε τρία αποσπάσματα ένα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Κυλλήνη πριν δυο χρόνια

«Θέλω να προειδοποιήσω την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει μία νέα εξαπάτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών με έναν νόμο, που θα επιχειρεί αποσπασματικά τη διοικητική συνένωση, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, χωρίς τις οικονομικές και άλλες προϋποθέσεις και τα προγράμματα, που θα συνοδεύουν αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είναι η χωροθέτηση με διάλογο, η χρηματοδότηση υποδομών και λειτουργικών δαπανών και η οργάνωση των υπηρεσιών».

Το δεύτερο από την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στο εξελισσόμενο φετεινό συνέδριο

Φίλες και φίλοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πρωτογενής λαϊκή μορφή εξουσίας και έχει πράγματι στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Τον φέρνει πιο κοντά στην κρίσιμη απόφαση που αφορά στην καθημερινότητά του……

….Να υλοποιηθεί η αρχή ένας Δήμος ανά νησί, με εξαίρεση φυσικά τα μεγάλα νησιά, την Κρήτη, την Εύβοια, τη Μυτιλήνη και τα λοιπά. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για ορεινούς, απομονωμένους και νησιωτικούς Δήμους, έτσι ώστε η ακριτική γη να μην μαραζώσει. Να διατηρηθούν οι ιστορικοί μας Δήμοι….

Και το τρίτο από το κλείσιμο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα

Θέτουμε ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτοδιοίκηση ή ετεροδιοίκηση;

Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το ερώτημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, κρίνοντας το νομοσχέδιο που μας παρουσιάζει η κυβέρνηση. Πάμε σε ένα μοντέλο Αυτοδιοίκησης ή σε ένα μοντέλο ετεροδιοίκησης, που άλλοι θα αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς

Συνεχίζεται….

Updated 21/1/2010

Εμμένει η ΤΕΔΚ Κυκλάδων στις  θέσεις της για την διατήρηση των κοινοτήτων

21-1-2010 9-11-53 πμ

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Χοντραίνει το παιγνίδι στην κόντρα Λεβεντάκη Παπαμανώλη

299583-leventakis

η δήλωση Λεβεντάκη

«Κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βουλευτών των Νομών, μεταξύ των άλλων θεμάτων συζητήθηκε και η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στο νησιωτικό χώρο.

Και ενώ η θέση της ΤΕΔΚ Κυκλάδων που είχε ληφθεί σε Συνέδριο και επιβεβαιώθηκε από πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη υπέρ της διοικητικής αυτονομίας και τη διατήρηση των Κοινοτήτων-Νησιών, ο παριστάμενος βουλευτής κ. Παπαμανώλης πήρε το λόγο και ζήτησε να εξαιρεθεί η περίπτωση της Αντιπάρου και να συνενωθεί το νησί με την Πάρο στο πλαίσιο του Ενιαίου Δήμου.

Σε αυτήν του την ενέργεια που προκάλεσε την έντονη δική μου διαμαρτυρία, ο κ. Παπαμανώλης προχώρησε, χωρίς να έρθει σε επαφή με την Αυτοδιοίκηση της Αντιπάρου και την τοπική κοινωνία και κυρίως αγνοώντας ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αντιπάρου που διαφωνεί με την συνένωση.

Μετά το τέλος της συνάντησης εκφράσαμε μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κιμώλου κ. Μαγκανιώτη, στον κ. Παπαμανώλη την διαφωνία μας με τις απόψεις του και τον ενημερώσαμε για τις αποφάσεις των Κοινοτικών μας Συμβουλίων.

Η απάντηση του ήταν προσβλητική για τον λαό της Αντιπάρου και για τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης του νησιού, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι και με τις ψήφους των Αντιπαριανών βρίσκεται σήμερα στη Βουλή.

Μίλησε για προσωπικά μικροσυμφέροντα που καθοδηγούν τις αποφάσεις μας και ισχυρίστηκε ότι οι Αντιπαριώτες μόνοι τους θα «........» μεταξύ τους και δεν πρόκειται να δει προκοπή το νησί.

Θεωρώ υποχρέωση μου να ενημερώσω τους συμπατριώτες μου για το συγκεκριμένο συμβάν και ελπίζω ότι ο κ. Παπαμανώλης θα ξανασκεφθεί το θέμα και θα αναθεωρήσει τις απόψεις του».

και η απάντηση Παπαμανώλη

 

26-1-2010 5-39-52 μμ

26-1-2010 5-39-18 μμ

26/1/10

Θα ήθελα να καταθέσω δημόσια την άποψή μου, διότι πολλά λέγονται και γράφονται με αφορμή την διαφωνία μου με τον κ. Λεβεντάκη στη σύσκεψη της Τ.Ε.Δ.Κ. με τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στα σημερινά όρια του Επαρχείου της Πάρου.

Πριν όμως αναλύσω τις θέσεις μου, θα επιθυμούσα να ξεκαθαρίσω το εξής: Ο Γ. Παπαμανώλης επί πολλά έτη είχε, έχει και θα έχει προσωπικούς, οικογενειακούς και εδώ και λίγα χρόνια ακόμη και πολιτικούς δεσμούς με την Αντίπαρο και τους Αντιπαριώτες.

Ένα λαό που με τίμησε και με ανέδειξε με την εμπιστοσύνη του, τόσο στο παρελθόν όσο και στις πρόσφατες εθνικές εκλογές και ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον.

Θέλω να πιστεύω ότι έχω ανταποδώσει την εμπιστσύνη που εισέπραξα στο πρόσωπό μου όσο καιρό κατείχα την θέση του Αντινομάρχη  και θα συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο - και ακόμη μεγαλύτερο - καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια, προκειμένου να διαφυλάξω και να προστατεύσω αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα τώρα ως Βουλευτής Κυκλάδων.

Ειλικρινά δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον σχετικά με το ποιοί και πως θα κρατήσουν ορισμένοι τις «καρέκλες» τους και με τι αντάλλαγμα ως προς τους φερόμενους ως υποστηρικτές τους.

Με κύριο γνώμονα το συμφέρον των Αντιπαριωτών καθώς και την ανάπτυξη, εξέλιξη και πρόοδο του νησιού, εξέφρασα ξεκάθαρα την άποψή μου, η οποία πιστεύω ότι αποτελεί την σίγουρη και μοναδική εγγύηση ώστε η Αντίπαρος να κερδίσει το χαμένο έδαφος της περασμένης επταετίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την συνένωση του Δήμου της Πάρου με την Κοινότητα της Αντιπάρου.

Τι πιο λαμπρό παράδειγμα χρειάζονται οι Αντιπαριώτες από την αλματώδη και θεαματική πρόοδο που γνώρισε η Πάρος ύστερα από την συνένωση όλων των Κοινοτήτων του Νησιού με τον Καποδίστρια.

Άλλωστε η Αντίπαρος δεν βρίσκεται στην ίδια μοίρα με τις άλλες Κοινότητες - νησιά των Κυκλάδων, διότι η γεωγραφική της θέση και η πολύ μικρή απόσταση που την χωρίζει από την Πάρο, την καθιστούν αναπόσπαστο σχεδόν κομμάτι  της.

Οι υπηρεσίες του Δήμου της Πάρου, σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία, μπορούν να εξασφαλίσουν την υποδομή που απαιτείται προκειμένου η ανάπτυξη της Αντιπάρου να ακολουθήσει την ανοδική πορεία.

Όσο για το αν οι σημερινές υπηρεσίες του Επαρχείου της Πάρου θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως υπηρεσίες που θα υπάγονται στην αυριανή Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Νοτίου Αιγαίου, κανείς δεν το ξέρει και δεν το γνωρίζει ακόμη.

Αν σκεφτόμουν το προσωπικό μου όφελος και ενδεχομένως το πολιτικό μου κόστος, τότε θα έπρεπε να ακολουθήσω την κοινή γραμμή πλεύσης με τους κ. Λεβεντάκη -  Μανέτα - Ρήγα.

Όμως σκεπτόμενος αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των πολιτών της Αντιπάρου, τολμώ να διαφωνήσω και να προτείνω την συνένωσή της με τον Δήμο της Πάρου.

Επίσης να αναφέρω τόσο σ' εσάς όσο και στον κ. Λεβεντάκη, ότι με πολλούς πολίτες της Αντιπάρου που συνομιλώ, οι οποίοι δεν έχουν συμφέροντα με τα τοπικά πολιτικά  παιχνίδια, συμφωνούν και ταυτίζονται με την άποψή μου.

Τέλος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους φίλους Αντιπαριώτες ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι κοντά τους στο μέλλον και θα τους συμπαραστέκομαι σε ότι και αν χρειαστούν και εύχομαι να λάβουν την πιο συμφέρουσα απόφαση για το νησί τους, την οποία από την μεριά μου θα σεβαστώ απόλυτα.

Ο Σπύρος Καλακώνας για το ζήτημα της διοικητικής συνένωσης Πάρου Αντιπάρου

PA280176 (Large)

Αγαπητοί συμπατριώτες

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που διεξάγετε για το θέμα της ενοποίησης των ΟΤΑ Πάρου και Αντιπάρου, παρακαλώ όπως δεχθείτε και τις δικές μου απόψεις -επιγραμματικά -ως αντικείμενο προβληματισμού και διαβούλευσης:

Α)Ουδέποτε ετέθη ΕΠΙΣΗΜΩΣ και μεγαλοφώνως (εννοώ το σχέδιο νόμου και τις περί αυτού δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ ΕΣ) θέμα συνένωσης των δύο ΟΤΑ. Μάλιστα η θεσμική εκπροσώπηση των τοπικών μας κοινωνιών (ΤΕΔΚ Κυκλάδων)έχει πανηγυρικά λάβει την απόφαση να υπεραμυνθεί της διοικητικής αυτοτέλειας των νησιών, θέση που έγινε αποδεκτή και από το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ!

Β) Καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ των δύο μεταρρυθμίσεων, του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αφού είναι τελείως ανόμοια και άνισα τόσο τα μεγέθη, όσο και το πολιτικό -ψυχολογικό κλίμα που αυτές πραγματοποιούνται. ΤΟΤΕ είχαμε την άγονη και ατελέσφορη υπερδεκαετή στασιμότητα, αδράνεια ή και κωλυσιεργία εκ μέρους των εμπλεκομένων αυτοδιοικητικών παραγόντων, ενώ ΤΩΡΑ έχουμε την εκκίνηση της διαβούλευσης για το εγχείρημα, με πρόβλεψη υπέρ του αυτοδιοικήτου κάθε νησιού!

Γ) Με κανένα τρόπο δεν υφίσταται θέμα ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ ανάμεσα στις δύο νησιωτικές κοινότητες που συμβιώνουν αρμονικά εδώ και αιώνες ως μία οργανική ενότητα.

Δ)Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο μεγαλύτερος φορέας (Δήμος Πάρου) στον μικρότερο (Δήμο Αντιπάρου) σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και τομείς δράσης(π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τεχνική στήριξη ,κλπ), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία κι αφορμή για να τεθεί ως ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ η συνένωση τους. Η διαδημοτική συνεργασία δεν θα αποτελέσει φυσικά εφεύρημα δικό μας,αντίθετα έχει πλέον προσλάβει μετρήσιμες- αξιόλογες διαστάσεις σε εθνική κλίμακα.

Ε)Σε κάθε περίπτωση κανένας νόμος δεν μπορεί να εκληφθεί να αιτιολογηθεί και να προβληθεί ως «τιμωρία» και «συνετισμός» σε βάρος μιας κοινωνίας επειδή αυτή σπαράσσεται από εσωτερικές αντιθέσεις κι αδυνατεί να αντιληφθεί έστω και δια της εκπροσώπησης της (ολόκληρης ή τμήματος αυτής)ότι οι άγονες αντιπαραθέσεις βλάπτουν σοβαρά την τοπική αυτοδιοίκηση και το τοπικό καλώς νοούμενο συμφέρον!

Στ)Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στο τιμόνι του αρμόδιου Υπουργείου βρίσκεται ένας άνθρωπος(ευτυχώς «δικός» μας) ,ο Γιάννης Ραγκούσης, που έχοντας θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση , έχει και την εμπειρία και την ευαισθησία να λειτουργήσει με προσοχή και λεπτότητα απέναντι σ' αυτά τα εξαιρετικά σοβαρά και καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον μας θέματα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πάρου)

Οργανωτική επιτροπή της συζήτησης για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αντιπάρου

PB290939 (Large)

Στην ανοικτή επιτροπή συμμετέχουν

Γιάννης Τριαντάφυλλος

Κώστας Φαρούπος

Τάσος Φαρούπος

Νίκος Μαριάνος

Κώστας Τριαντάφυλλος

Σωτήρης Σκούρτης

Γιάννης Λεβεντάκης

Αρτέμης Τριαντάφυλλος

Κώστας Γρίσπος

τηλέφωνο επικοινωνίας 6937929783

Πρόστιμα στα λιμάνια χωρίς κατάλληλες υποδομές

imm063_N63

φωτογραφία από www.nautilia .gr

Στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με την κατηγορία της μη εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2000/59/ΕΚ περί της δημιουργίας Σταθμών Υποδοχής Κατάλοιπων Πλοίων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια, θα ξανακαθίσει η χώρα, αφού μέχρι και σήμερα 20 λιμάνια της δεν έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την παραλαβή υγρών και στερεών καταλοίπων, με αποτέλεσμα τα καταπλέοντα πλοία να «αδειάζουν» στις ελληνικές θάλασσες.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα βρεθεί κατηγορούμενη για τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, η οποία σημειωτέον έχει ενσωματωθεί με κοινή υπουργική απόφαση το 2002 στην εθνική μας νομοθεσία και ως εκ τούτου θα έπρεπε όλα μας τα λιμάνια να διαθέτουν σταθμούς παραλαβής καταλοίπων, ώστε να μην υπάρχει ούτε καν η ευρωπαϊκή υποψία ότι πραγματοποιείται απόρριψη καταλοίπων στη θάλασσα.

Η τελευταία καταδίκη της χώρας ήταν τον Μάρτιο του 2008 και ενώ είχαν προηγηθεί το 2004 έγγραφα της Κομισιόν, που ζητούσαν να επιβεβαιώσει η Ελλάδα την έγκριση των προγραμμάτων παραλαβής αποβλήτων για όλα τα λιμάνια της. Το έγγραφο απεστάλη, αλλά δεν διευκρίνιζε αν τα σχεδια παραλαβής είχαν εγκριθεί, με αποτέλεσμα οι κομισάριοι του Λουξεμβούργου να επανέλθουν και το 2005, ενώ το 2008 καταδίκασαν τη χώρα λόγω μη καταρτίσεως εφαρμογής και εγκρίσεως των προγραμμάτων παραλαβής καταλοίπων των εμπορικών πλοίων.

Και ενώ είμαστε ένα βήμα πριν από τη νέα δίκη, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, που διαπιστώνει το αλαλούμ που έχουν δημιουργήσει δεκάδες λιμενικά ταμεία, επιβάλλει σε 4 από τα 20 λιμάνια -Νάξος, Πάρος, Ηράκλειο, Λήμνος- πρόστιμα, ενώ έχει δώσει εντολή να κληθούν σε απολογία τα υπόλοιπα.

Παράλληλα όμως εκκρεμούν και οι εξηγήσεις που θα πρέπει να δώσει η χώρα στην Κομισιόν, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμόσει την οικολογική Οδηγία η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής το 2004, ενώ το επιτελείο της αρμόδιας υπουργού, που φοβάται τυχόν επιβολή καθημερινών προστίμων μετά τον Μάρτιο του 2010, εξετάζει ακόμη και τη συγχώνευση κάποιων λιμενικών ταμείων, ώστε η εγκατάσταση σταθμών υποδοχής να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

πηγή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Σήμα Αειφορίας σε οκτώ δήμους

909351173_d52af30327_o

Μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στην Ποσειδωνία της Σύρου, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στην Οία της Σαντορίνης, επιτυχημένα προγράμματα ανακύκλωσης (Κέα), επέκταση μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας (Μήλος), ολοκληρωμένο πρόγραμμα αιολικής ενέργειας στην Ιο, ευρυζωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Μούδρου της Λήμνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κορθί της Ανδρου. Ορισμένες μόνο από τις ελπιδοφόρες παρεμβάσεις, που παρουσιάστηκαν στη χθεσινή ημερίδα του Δικτύου Αειφόρων Νησιών του Αιγαίου «Δάφνη» στην Αθήνα. Οι Δήμοι Ποσειδωνίας Σύρου, Αμοργού, Ιου, Κέας, Κορθίου Ανδρου, Μήλου, Μούδρου και η Κοινότητα Οίας πιστοποιήθηκαν χθες με το Σήμα Αειφορίας από το Δίκτυο «Δάφνη».

Το Βραβείο Αειφορίας (που συνοδεύεται από το ποσό των 30.000 ευρώ, προσφορά του κ. Γ. Προκοπίου) απονεμήθηκε στον Δήμο Ποσειδωνίας, ο οποίος αξιολογήθηκε πρώτος από ομάδα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με επικεφαλής τον καθηγητή Κ. Χατζημπίρο. «Εντός του 2009 υλοποιήσαμε πέντε παρεμβάσεις», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Ποσειδωνίας κ. Γ. Μακρυωνίτης. «Κατ' αρχάς, ξεκινήσαμε πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Δεύτερον, λειτουργεί ανακύκλωση (με τρεις κάδους: χαρτί, γυαλί, άλλες συσκευασίες), με μεγάλη συμμετοχή. Τρίτον, τοποθετήσαμε τρία συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, γιατί η αποκλειστική χρήση εμφιαλωμένου νερού είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον και τις τσέπες των δημοτών. Τέταρτον, εξασφαλίσαμε την πρόσβαση στις παραλίες των ατόμων με αναπηρία. Τέλος, ολοκληρώσαμε το χωροταξικό σχέδιο του δήμου έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την άναρχη δόμηση».

Ανάληψη προεδρίας

Την προεδρία του Δικτύου «Δάφνη» για την επόμενη τετραετία ανέλαβε η Κοινότητα Οίας, η οποία επίσης έχει να επιδείξει πλούσιο έργο. «Εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά την ποσότητα νερού που χάνεται από την αφαλάτωση, εξοικονομώντας και ενέργεια», λέει στην «Κ» ο κ. Γ. Χάλαρης, κοινοτάρχης Οίας. «Αντικαταστήσαμε και υπογειοποιήσαμε όλο το δίκτυο της ΔΕΗ, για αισθητικούς λόγους αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αλλάξαμε το δίκτυο της ύδρευσης, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες νερού (μόλις 5%)». Για το άμεσο μέλλον η Κοινότητα Οίας ετοιμάζει το Σχέδιο για τις χρήσεις γης, με ξεχωριστό στόχο την προστασία του αμπελώνα, αλλά και κυκλοφοριακή μελέτη για να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα. «Ολα τα οχήματα που προμηθευόμαστε είναι ηλεκτρικά, ενώ έχουμε παραγγείλει δύο ηλεκτρικά λεωφορεία», μας λέει ο κ. Χάλαρης.

Του Γιάννη Ελαφρού KAΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αιτή

one_week02 (Large)

one_week16 (Large)

pict1 pict2

pict3 pict19

pict76 pict75

pict57 pict51

pict10 pict11

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Όχι στην ετεροδιοίκηση της Αντιπάρου

antiparos5 (Large)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΕΣ……

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2010

ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΝΕΝΩΣΗ

(ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ….!!!!!)

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

marmara

ΘΕΜΑ: Διοικητική Μεταρρύθμιση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Βρισκόμαστε στο στάδιο των διαβουλεύσεων για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου Καλλικράτης για την μεγάλη Διοικητική μεταρρύθμιση που ετοιμάζεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας.

Εκτιμούμε ότι το σχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι η Αυτοδιοίκηση θα μπορέσει τελικά να διαχειριστεί με επιτυχία τα τοπικά προβλήματα και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των πολιτών.

Έχουμε επίσης αντιληφθεί ότι η Αντίπαρος, στο πλαίσιο σχεδίου Καλλικράτης, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο διοικητικής συνένωσης με γειτονικό νησί της Πάρου. Το ζήτημα αυτό, όπως είναι φυσικό, απασχολεί την τοπική μας κοινωνία, αφού αποτελεί μακροπρόθεσμη και μεγάλη αλλαγή.

Λαμβάνοντας υπʼ όψιν,

Το γεωγραφικό παράγοντα που είναι καθοριστικός

τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των δύο νησιών

το γεγονός της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των νησιών

καθώς και το ότι η Αντίπαρος πρέπει να λογίζεται ως νησί με περίπου 12.000 κατοίκους και πρέπει να διαθέτει τις ανάλογες υποδομές,

θεωρούμε ότι μια διοικητική συνένωση δεν θα αποβεί θετική για κανένα από τα δύο νησιά και επομένως οι κάτοικοι της Αντιπάρου τάσσονται υπέρ της διοικητικής αυτονομίας του νησιού μας.

Παρακαλούμε κ. Υπουργέ όπως λάβετε σοβαρά υπʼ όψιν σας τα παραπάνω και διατηρήσετε την αυτονομία της Αντιπάρου και μάλιστα να εξετάσετε το ενδεχόμενο μετατροπής της Κοινότητας σε Δήμο για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εκείνες υποδομές που θα εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά τα τοπικά συμφέροντα.

Με τιμή

Οι κάτοικοι της Αντιπάρου

Δελτίο Τύπου Συν-Κυκλαδικής Πρωτοβουλίας

clip_image002

(Νομαρχιακό Συμβούλιο 21/1/10)

Στο νομαρχιακό συμβούλιο στις 21/1/10, που συνεδρίασε με κεντρικό θέμα τη Διοικητική Μεταρρύθμιση “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, ο εκπρόσωπος μας Νίκος Συρμαλένιος υποστήριξε τις παρακάτω θέσεις:

 1. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη Χώρα
 2. Το κείμενο του “Προγράμματος Καλλικράτης” δεν είναι ένα νομοσχέδιο, παρά περισσότερο μία έκθεση ιδεών γενικών αρχών
 3. Είναι λάθος σε αυτό το κείμενο να τοποθετηθούμε υπέρ ή κατά, από τη στιγμή που δεν έχουμε μπροστά μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Χρειάζεται σήμερα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες να βρίσκονται σε μια δυναμική εξέλιξη, μέχρις ότου να μπορούμε να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο με συγκεκριμένες προτάσεις
 4. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση συνιστά από μόνη της, κομβικό στοιχείο. Έρχεται με καθυστέρηση 30 χρόνων από τότε που είχε εξαγγελθεί από το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του.
 5. Το κείμενο αυτό εμπεριέχει πολλές και σοβαρές ασάφειες. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες (δεν είναι σαφές ποιός παίρνει τι), σε σχέση με τους πόρους (οι νύξεις περί απόδοσης μέρους του ΦΠΑ ή του φόρου ακίνητης περιουσίας, δεν συνιστά ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος με απόδοση του μεγαλύτερου μέρους των φορολογικών εσόδων απευθείας στην Αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού), σε σχέση με τη στελέχωση των υπηρεσιών (δεν είναι σαφές ποιός πάει που, αν διασφαλίζονται αναβαθμισμένες εργασιακές και οικονομικές προϋποθέσεις, ποιοί θα στελεχώσουν τους Δήμους των μικρών νησιών που ανήκαν στα καταργούμενα Επαρχεία κλπ.) Για να στελεχωθεί το σύνολο των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, θα απαιτηθούν νέες προσλήψεις, κάτι που έχει αποκλειστεί από την κυβέρνηση, αφού έχει διακηρύξει ότι θα κάνει προσλήψεις μόνο στον τομέα της Υγείας, της Παιδείας, της Δημόσιας Ασφάλειας.
 6. Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: Κυριαρχεί το Περιφερειαρχοκεντρικό μοντέλο, αφού δημιουργεί παντοδύναμο Περιφερειάρχη που διορίζει τους Αντιπεριφερειάρχες, που θάπρεπε να εκλέγονται (οι χωρικοί), από τους νομούς από τους οποίους προέρχονται. Δεν υπάρχουν αποκεντρωμένοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί σε νομαρχιακό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, το Τμήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκλέγεται π.χ. από το νομό Κυκλάδων, θα έπρεπε θεσμοθετημένα να έχει και αυτοτελή λειτουργία στο χώρο ευθύνης του, με αντίστοιχους πόρους και αρμοδιότητες.
 7. Η ύπαρξη των επτά (7) Κρατικών Γενικών Διοικήσεων με πρόσχημα το Συνταγματικό κώλυμμα, θέτει εκ των πραγμάτων τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες υπό επιτήρηση. Η πρόταση που κατατέθηκε για ύπαρξη της κρατικής διοίκησης σε νομαρχιακό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή.
 8. Η θέση για ένα ΟΤΑ ανά νησί στις Κυκλάδες, κατά βάση είναι σωστή, αλλά θα κριθεί και πάλι από την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες, τους πόρους και το προσωπικό, στους αποκεντρωμένους θεσμούς (τοπικά διαμερίσματα-τοπικά συμβούλια) του εναίου ισχυρού Δήμου. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο τοπική διοίκηση, αλλά και θεσμός δημοκρατικής συμμετοχής, όπου οι αποφάσεις παίρνονται στο πιο κοντινό προς τον πολίτη επίπεδο.
 9. Σχετικά με το εκλογικό σύστημα, η κατάργηση του 42% είναι θετική, αλλά η επαναφορά του συστήματος 3/5 η πλειοψηφία και 2/5 όλες μαζί οι μειοψηφίες, αποτελεί εν τέλει πλειοψηφικό σύστημα, που νοθεύει τη λαϊκή βούληση και κυριαρχία. Το μόνο εκλογικό σύστημα, που τουλάχιστον στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης, δίνει τη δυνατότητα για συγκρότηση ψηφοδελτιων τοπικών πρωτοβουλιών, πολλές φορές και έξω από τα κόμματα και ανταποκρίνεται αυθεντικά στην ψήφο του λαού, είναι η Απλή Αναλογική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: α) Το πρόγραμμα “Καλλικράτης” φαίνεται να θέλει την Αυτοδιοίκηση ως Διοίκηση και λιγότερο ως Αυτο-Διοίκηση β) Δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για Περιφερειακή Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση

Μετά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, στην οποία κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις από πολλές πλευρές, η πλειοψηφία επέμεινε στην καταρχήν θετική ψήφιση του “Καλλικράτη”. Ο εκπρόσωπος μας επέμεινε στην κατάθεση των δικών μας ολοκληρωμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τη νησιωτικότητα, επεσήμανε ότι μια ψηφοφορία υπέρ ή κατά, αδικεί τη συζήτηση και τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τελικά αφού η πλειοψηφία επέμεινε στην υπερψήφιση του, ψήφισε κατά, λαμβάνοντας υπόψη όλο το προηγούμενο σκεπτικό.

22/1/10 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΥΡ

24-1-2010 12-56-18 μμ

24-1-2010 12-54-00 μμ

24-1-2010 12-54-49 μμ

24-1-2010 12-55-30 μμ

24-1-2010 12-57-59 μμ

24-1-2010 12-57-01 μμ

Το προξενιό της Αντιπάρου

ΝΥΦΗ

Untitled-1

Σωστά φίλε Σπύρο

Εμείς για να βοηθήσουμε τους προξενητάδες και τα γραφεία συνοικεσίων

δίνουμε οδηγίες για το σωστό προξενιό για να μην γυρίσουν οι προξενητάδες με σβηστό φανάρι

……Στα πρώτα μισά του 20ου αιώνα, όταν το κορίτσι ερχόταν σε ηλικία γάμου, ο πατέρας της αποφάσιζε να στείλει προξενητάδες στο σπίτι του υποψήφιου γαμπρού, που ο ίδιος είχε διαλέξει ( η υποψήφια νύφη δεν είχε άποψη και λόγο). Το προξενιό γινόταν το βράδυ, οπότε οι προξενητάδες κρατώντας ένα αναμμένο φανάρι πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού.

Εκεί παρουσίαζαν όσο γινόταν πιο πειστικά τα προσόντα της νύφης δηλαδή την ομορφιά της, την τιμιότητά της, την αξιοσύνη της, μα προπαντός την προίκα της (χωράφια, σπίτι, μετρητά, ζώα, οικιακές συσκευές της εποχής –ταψιά, καζάνια κ.λ.π.- καθώς και υφαντά και πλεκτά προικιά.

Αν συμφωνούσαν οι γονείς του γαμπρού ακολουθούσαν τα κεράσματα, κατέφθαναν οι μουσικάντες και άρχιζαν τα όργανα. Τα χαράματα ο γαμπρός με το σόι του, και τους προξενητάδες περιδιάβαιναν το χωριό με τη συνοδεία της μουσικής για να γνωστοποιηθεί το συνοικέσιο.

Στην περίπτωση, που το συνοικέσιο αποτύγχανε, οι προξενητάδες επέστρεφαν με σβηστό το φανάρι, δείγμα της αποτυχίας τους.

Η γνωριμία και ο αρραβώνας

Το πετυχημένο προξενιό ακολουθούσε σε λίγες μέρες η επίσκεψη της μέλλουσας νύφης με το σόι της στο σπίτι του γαμπρού μαζί με τα πεσκέσια: ένα βάζο γλυκό, ένα τσουρέκι και δώρα – ρούχα για το σόι του γαμπρού.

Το γλυκοκοίταγμα του ζευγαριού γινόταν από απόσταση και πάντα με την παρουσία ενός τρίτου –συγγενικού- ματιού είτε επρόκειτο για συνάντηση σε ιδιωτικό χώρο είτε σε δημόσιο, όπως τα πανηγύρια. Και φυσικά ούτε λόγος να κοιμηθούν στο ίδιο σπίτι πριν το γάμο.

Στο αρραβώνα περνούσαν τις βέρες, που είχε ευλογήσει ο παπάς, με τη βοήθεια κάποιου τρίτου προσώπου, που είχε μάννα και πατέρα. Πάλι το σπίτι του γαμπρού δέχονταν τα δώρα και τα γλυκά της νύφης με κεντρικό σημείο την «μπακλαβού», που κουβαλούσε μέσα στο «σνι» (μεγάλο ταψί) ένα παλικάρι με μάννα και πατέρα.

Ο πατέρας του γαμπρού και το υπόλοιπο σόι κρεμούσαν χρυσαφικά ή και λίρες στη νύφη, ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια.

Βέβαια πριν το γάμο έπρεπε να τακτοποιηθούν και τα περιουσιακά στοιχεία – η προίκα- που είχε τάξει ο πατέρας της νύφης στο γαμπρό με συμβολαιογραφική πράξη.