Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Μερικές σκέψεις για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αντιπάρου

DSC02052 [1024x768]_thumb[2]

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η σημερινή κοινοτική αρχή αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύγχρονης ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ. Μια ματιά στον τοπικό τύπο αλλά και στο γνωστό (σύκα-φανερώνω) Antiparos-blog πείθει τον καθένα για την αποτυχία της και στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων του νησιού.

Δέκα μήνες μετά την λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου και την μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του νησιού σε αυτόν μια καινούργια χωματερή φαίνεται να δημιουργείται στον Ακονητό., Ο λόγος απλός, πλήρης απουσία μιας οργανωμένης ανακύκλωσης .

Το blog μας καταθέτει κάποιες σκέψεις με την ελπίδα ότι θα συμβάλουν στην ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί.

Η ανακύκλωση, προαπαιτούμενο πλέον για μια αειφόρα ανάπτυξη πέρα από τις ενέργειες της διοίκησης, απαιτεί την προσωπική ενεργοποίηση του κάθε πολίτη δηλαδή την ενσωμάτωση στη καθημερινότητα του καθένα μας τον διαχωρισμό όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθηση προς τους κάδους και τους άλλους αποδέκτες.

Άρα η συνεχής εκπαίδευση- πληροφόρηση των δημοτών με εκδηλώσεις και έντυπο υλικό είναι ο βασικότερος άξονας για μια επιτυχή ανακύκλωση.

Πέρα από αυτό η κοινότητα οφείλει να προχωρήσει στην σύνταξη ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας όπου να εισάγονται οι έννοιες της ανακύκλωσης-κομποστοποιησης και διαλογής στην πηγή .Να προσδιορίζονται επίσης ο τρόπος και οι χρονικές περίοδοι λήψης των αστικών και ειδικών απορριμμάτων(ογκώδη ,κλαδέματα ηλεκτρικές συσκευές κλπ) και να προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για ανεξέλεγκτη διάθεση των

Επίσης η συνεργασία με το αδελφό νησί της Πάρου με την ανταλλαγή εμπειριών πληροφοριών και οργάνωσης για την προώθηση των υλικών προς τα συστήματα ανακύκλωσης, είναι βασικός συντελεστής για την επιτυχία των στόχων .

Περαιτέρω η κοινότητα οφείλει να ενεργοποιήσει την σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης να προμηθευτεί κάδους και να τους χωροθετήσει ορθολογικά στον οικισμό και στο νησί

Να προμηθευτεί κοντέινερ για την συλλογή των ειδικών απορριμμάτων και να προχωρήσει και στην ανακύκλωση των ελαίων, μπαταριών, ελαστικών, ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ,οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, με την υπογραφή συμβάσεων με τα αντίστοιχα συστήματα τα οποία οφείλουν να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα των οργανωτικών δυσκολιών στην συλλογή και προώθηση.

Να χωροθετήσει χώρους ταφής αδρανών υλικών και ίσως χώρου προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών

Η αγορά θρυμματιστή αδρανών- ογκωδών-κλαδεμάτων πρέπει να εξεταστεί τεχνικο-οικονομικά σε σχέση με τους υπάρχοντες στην Πάρο

Η εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης οργανικών υπολοίπων –κλαδεμάτων που είναι και σύμφωνο με τις κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία αλλά και κατάλληλο για την πραγματικότητα του νησιού με την ύπαρξη μικρών καλλιεργειών άρα και την ζήτηση λιπάσματος., Εδώ η ανταλλαγή εμπειριών με τον δήμο Ποσειδωνίας της Σύρου θα βοηθήσει ουσιαστικά

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν σε μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ και βεβαίως αποκλείουν την αύξηση των ανταποδοτικών τελών όπως εκείνης του 80% που επέβαλαν πρόσφατα οι μαθητευόμενοι μάγοι της διοίκησης στην ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ τέλος πρέπει να θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικούς στόχους να μετρήσει αποτελέσματα και με οργανωμένα βήματα να προχωρήσει σε μια ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

P1010463

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σημείωση του blog

Στο ανωτέρω κείμενο πολύτιμη ήταν η βοήθεια του συνεργάτη μας Πολιτικού Μηχανικού Γρίσπου Κώστα

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων

P1010467

clip_image002

Αλέκος Αλαβάνος

Βουλευτής Ηρακλείου

ΕΡΩΤΗΣΗ

30-07-2009

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Χωρίς ολοκληρωμένη διαχείριση τα απορρίμματα των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Στο ανθρωπογενές περιβάλλον, τα σκουπίδια αποτελούν ένδειξη πλούτου, η ορθολογική διαχείρισή τους όμως αποτελεί απόδειξη πολιτισμού. Στη φύση δεν υπάρχουν σκουπίδια, κι αυτό γιατί ό,τι δεν χρειάζεται ένας οργανισμός, το χρειάζεται άλλος. Γι αυτό όσο επιμένουμε στη λύση της διάθεσης των σκουπιδιών σε χωματερές ή ΧΥΤΑ δε λύνουμε το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτουμε για να το αντιμετωπίσουν επόμενες κυβερνήσεις και γενιές. Όταν θεωρούμε ένα μεγάλο αριθμό υλικών ως σκουπίδια, είναι φυσικό να θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτά μεταφέροντάς τα σε οποιοδήποτε χώρο μακριά από εμάς. Έντονο χαρακτήρα αυτής της αντίληψης έχουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας στα ελληνικά νησιά, όπου ένας μεγάλος όγκος ανακυκλώσιμων υλικών δε συλλέγεται, καθώς δεν υπάρχουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Έτσι τα νησιά δέχονται ένα τεράστιο φορτίο σε μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως από πλαστικά συσκευασίας. Αυτά διασπώμενα σε μικροσκοπικές ίνες αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή για τα οικοσυστήματα αλλά και για τον άνθρωπο, καθώς καταλήγουν στο σωματικό ιστό μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Η αποκομιδή και η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3463/06, η δε ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων, αποφάγια, κλαδέματα κ.α) είναι πλέον υποχρεωτική από την ΕΕ και μόνο τα υπολείμματα επιτρέπεται να καταλήγουν στους χώρους ταφής. Στο έργο της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, οι Δήμοι πρέπει να έχουν την αρωγή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει στους Δήμους τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να συνεργάζεται μαζί τους, για τη συλλογή και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.

Μέχρι πριν λίγους μήνες η ΕΕΑΑ δε δεχόταν να επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών, από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα για επεξεργασία και ανάκτηση. Αυτό έπαψε να ισχύει ύστερα από την μακροχρόνια διεκδίκηση της Ικαρίας η οποία, είναι η πρώτη που πέτυχε την επιδότηση της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της, από το νησί στο κέντρο.

Εντούτοις μέχρι σήμερα, τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου δε διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Μόνο σε κάποια νησιά, όπως η Σύρος, η Πάρος και η Αμοργός το τελευταίο διάστημα λειτουργούν «πιλοτικά» κάποια συστήματα. Με λίγα λόγια υπάρχει ολιγωρία των ΟΤΑ που έχουν επιδείξει μεγάλη καθυστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, πιέζοντας την Πολιτεία να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, στο σύνολό του.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Υπάρχουν μελέτες ποιοτικής σύστασης των στερεών αποβλήτων, και αν ναι, πόσο αυτή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

- Υπάρχει Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης αποβλήτων για τα νησιά και αν ναι εκτελείται; Έχουν συσταθεί και λειτουργούν Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων; Έχουν χωροθετηθεί οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Μονάδες Ανάκτησης Υλικών, καθώς και Μονάδες Επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων, που είναι προαπαιτούμενα για ολοκληρωμένη διαχείριση;

- Υπάρχει σχέδιο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ΟΤΑ για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά και αν ναι ποια χρονοδιαγράμματα ορίζει;

Ο ερωτών βουλευτής

Αλέκος Αλαβάνος

Ο ήχος της Πανσελήνου

O-HXOS-THS-PANSELHNOY

Η Τοπική Επιτροπή Αντιπάρου διοργανώνει συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων "L' Anima" το βράδυ της 6ης Αυγούστου στον περίβολο του ναού της Αγίας Μαρίνας στο λιμάνι Αντιπάρου, σε μια ιδέα και εκτέλεση του φίλου κ.Ποταμιάνου Αναστάσιου, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Την εκδήλωση υποστηρίζει η Κοινότητα Αντιπάρου.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Αρχέγονοι πέτρινοι τοίχοι στο Αιγαίο

Ο Τάσης Παπαιωάννου, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ εξυμνεί την άγρια ομορφιά των πέτρινων τοίχων που βρίσκονται σε πολλές γωνιές της νησιωτικής Ελλάδας. Οι πέτρινοι τοίχοι, μνημεία του ανθρώπινου μόχθου, μένουν στους αιώνες.

P1010464 (Large)

Ο άνθρωπος στη μακραίωνη ιστορία του προσπαθούσε πάντοτε να αντιπαλέψει τις δυνάμεις της φύσης, να ζήσει κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, ενώ με το πέρασμα του χρόνου άφησε μια απίστευτη κληρονομιά κατασκευών που μαρτυρούν τον τρόπο ζωής, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έζησε. Τόπους δύσκολους, κακοτράχαλους και άγονους τους μετέτρεψε σιγά-σιγά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατασκευάζοντας κλιμακωτές οριζόντιες λουρίδες γόνιμης γης πάνω σε κεκλιμένες και απρόσιτες πλαγιές. Χαρακτηριστική είναι η προσπάθειά του να μην αφήσει σπιθαμή γης που να μην την εκμεταλλευτεί. Τέτοια είναι τα τοπία που αντικρίζουμε σε πολλές γωνιές της γης, αλλά και εδώ στον τόπο μας, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα. 
Σήμερα, αυτό το περιβάλλον μάς είναι οικείο, γνώριμο και το θεωρούμε αυτονόητη συνέχεια του φυσικού περιβάλλοντος, αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Πρόκειται για τους χαρακτηριστικούς τοίχους αντιστήριξης, τις «αιμασιές» ή «πεζούλες», καμωμένους από ξερολιθιά που συγκρατούν το λιγοστό χώμα και το νερό της βροχής, χτισμένους με την πείρα και τη σοφία αιώνων. Τοίχοι που ξεχωρίζουν τις ιδιοκτησίες, διαμορφώνουν μονοπάτια και αγροτικούς δρόμους, προστατεύουν τις καλλιέργειες και τα δένδρα από τον δυνατό αέρα. Ανάμεσά τους από την ίδια πέτρα, αλώνια, μικρές αποθήκες, πηγάδια, θημωνιές, καταλύματα για ανθρώπους και ζώα, καλντερίμια που ανεβοκατεβαίνουν πάνω στο τραχύ ανάγλυφο του εδάφους. Και το χρώμα της πέτρας ολόιδιο με των βράχων τριγύρω, δεν ξεχωρίζεις την ανθρώπινη κατασκευή απ' αυτήν της φύσης. Όλα μαζί αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, ομορφαίνουν το τοπίο και δίνουν κλίμακα στις απότομες πλαγιές, την κλίμακα του ανθρώπινου μόχθου, της απίστευτης θέλησης, της τιτάνιας προσπάθειας πολλών γενεών να τιθασεύσουν την άγονη γη. Έργα μεγάλης κλίμακας μας εντυπωσιάζουν για την απίστευτη χειρωνακτική εργασία που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθούν, σε βαθμό ώστε να μας δημιουργείται η εντύπωση πως ολόκληρα τα τοπία είναι έργο των ανθρώπινων χεριών. 
Αρχέγονες χαράξεις, γραμμές που τονίζονται με τη σκιά που ρίχνουν πάνω στο έδαφος, ακολουθώντας πιστά και με ακρίβεια τις ισοϋψείς καμπύλες, περιτριγυρίζοντας πλαγιές, λόφους, ολόκληρα βουνά που φτάνουν χαμηλά μέχρι τη θάλασσα και μοιάζουν σαν να απόκτησε ξαφνικά η γη ρυτίδες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις στις Κυκλάδες, το περίτεχνο κτίσιμό τους, ο ευρηματικός τρόπος που τοποθετούσαν τις φαρδιές σχιστόπλακες και διαμόρφωναν τα «κροδώματα» -τη στέψη τους δηλαδή-, αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης. Ώρες ώρες, παρατηρώντας τις από μακριά, μοιάζουν με πτερύγια υπερφυσικών φανταστικών δράκων που γέρνουν ξαπλωμένοι πάνω στις πλαγιές. 
Η φροντίδα, η έγνοια και πάνω απ' όλα ο σεβασμός για τη γη, αυτονόητες ενέργειες των προηγούμενων γενεών, σήμερα απουσιάζουν εντελώς, αφού έχουμε αποκοπεί τελείως από το φυσικό περιβάλλον και το μόνο περιβάλλον που μας είναι γνώριμο, είναι αυτό μιας πόλης χτισμένης μέχρι κορεσμού, χωρίς ίχνος πρασίνου και φυσικού εδάφους. Οι τόποι έπαψαν να καλλιεργούνται και σταδιακά ρημάζουν, αφού κανείς δεν υπάρχει να φροντίζει τη γη. Πού και πού συναντάς μόνο κανένα γέρικο ηλιοκαμένο πρόσωπο να τριγυρνάει σαν φάντασμα ανάμεσα στις ξερολιθιές και τα μονοπάτια.  
Το νερό του χειμώνα παρασέρνει, όπως είναι επόμενο, τους αναβαθμούς, που χωρίς συντήρηση και επισκευή καταρρέουν, παρασέρνοντας μαζί τους και το χώμα που συγκρατούσαν αιώνες τώρα. Κάθε χρόνο η καταστροφή μεγαλώνει, ολόκληρες εκτάσεις διαλύονται, αλλά κανείς δεν νοιάζεται. Η φύση επαναφέρει το τοπίο στην αρχική, φυσική του κατάσταση. 
Οι άνθρωποι των πόλεων αγνοούν την αξία των προαιώνιων αναλημματικών ξερολιθιών και τις αντιμετωπίζουν ως γραφική εικόνα μόνον, μακριά από την ουσιαστική τους λειτουργία και αποστολή. Το ανθρωπογενές περιβάλλον χιλιετιών, που έθρεψε γενιές και γενιές, στις μέρες μας το καταναλώνουμε, όπως κάθε τι άλλο, ως εικόνα μόνον. Μια εικόνα που τη χρειαζόμαστε για να προσελκύσουμε τους τουρίστες, αφού το μόνο που απέμεινε είναι η τουριστική εκμετάλλευση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι ορδές των εξουθενωμένων και απηυδισμένων από τη χειμωνιάτικη εργασία αστών ξεχύνονται να βρουν λίγες στιγμές γαλήνης και ξεγνοιασιάς.  
Κι όμως αυτά τα ξεχωριστά τοπία έπρεπε εδώ και χρόνια να κηρυχθούν διατηρητέα, ως τόποι μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Μήπως, μάλιστα, με την αρωγή της πολιτείας, οι τοπικές κοινωνίες και ιδίως όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό θα έπρεπε να συνδράμουν με κάθε μέσον, ώστε να προστατεύονται και κυρίως να συντηρούνται οι υπέροχοι τόποι που μας κληροδοτήθηκαν; Είναι χρέος ύψιστο όλων μας να προστατεύσουμε αυτό που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές ως ανεκτίμητη παρακαταθήκη και αποτελεί την πολιτιστική μας κληρονομιά. 
Εμείς άραγε, τι θα αφήσουμε;  
Έναν απίστευτο αχταρμά ανούσιων και άχρηστων κατασκευών που συναγωνίζονται ποια θα προκαλέσει περισσότερο! Σπίτια και ξενοδοχεία που φαντάζουν σαν κακόγουστες καρικατούρες, δίπλα σε πανάρχαιες κατασκευές και αρχέγονα τοπία. Καμάρες από μπετόν, τοίχοι επενδεδυμένοι με πέτρες ελάχιστου πάχους χωρίς να επιτελούν καμία στατική λειτουργία, απολήξεις στηθαίων που μιμούνται περιστερώνες, αναγλυφάδες που όμως δεν κατεβάζουν νερό, πισίνες σε βραχώδεις πλαγιές ή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, να θυμίζουν ένα τεράστιο, ψεύτικο και θλιβερό σκηνικό. Έτσι το χωριάτικο έχει μεταλλαχθεί σε αρχοντοχωριάτικο, ανάγοντας το φολκλόρ και το κιτς σε κυρίαρχο πρότυπο και το περιττό σε αδιαμφισβήτητο αγαθό.  
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως και οι μόνιμοι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων περιοχών έχουν επηρεαστεί από το γενικευμένο μοντέλο διαβίωσης των ημερών μας, που δεν γνωρίζει βεβαίως τοπικότητες και ιδιαιτερότητες, αλλά εξαπλώνεται ταχύτατα παντού. Τα πρότυπα ίδια όπου γης. Η αισθητική ομοιογενοποίηση των αρχιτεκτονικών μορφών, αλλά και των έργων υποδομής στηρίζεται σε λύσεις «κλισέ» που επαναλαμβάνονται αδιακρίτως, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους καμία ουσιαστική παράμετρο σχεδιασμού, κακοποιώντας παραδοσιακούς οικισμούς και υπέροχα φυσικά τοπία, επιφέροντας παράλληλα ανεπανόρθωτες οικολογικές καταστροφές. 
Τα όρια ανάμεσα στο αστικό και αγροτικό τοπίο είναι πλέον δυσδιάκριτα. Οι πόλεις «ξεχειλίζουν» και «καταπνίγουν» την ύπαιθρο, αφού η άναρχη εξάπλωση και διασπορά νέων κτισμάτων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Η προαιώνια σύγκρουση πόλης-υπαίθρου έρχεται σήμερα ξανά στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο.  
Είναι γνωστό ότι κατά καιρούς έχουμε επενδύσει στον τουρισμό πολλές ελπίδες για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας, χωρίς όμως ποτέ να φροντίζουμε, να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό της! Την ανεπανάληπτη ομορφιά των χρυσαφένιων γυμνών τοπίων της.»

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Αναδημοσίευση

από το εκλεκτό blog gerontakos

ΜΕΛΑΝΙΕΣ

1α;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
(1956, Ιατρός)
[ Βουλευτής Ν.Δ. -Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων]
Όλως τυχαίως διαβάσαμε στην ιστοσελίδα
fileleutheros.pblogs.gr (2008/03/) / ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (1974-1982)εδω ότι

το 1981 ιδρύθηκε η Φ.Ε.Π. (Φοιτητική Εθνική Πρωτοπορία),
η οποία είχε ιδεολογικό χαρακτήρα εθνικοσοσιαλιστικό
( "εθνικοκοινωνιστικό") με πρότυπο αρχηγού όχι τον Χίτλερ
αλλά τον Ιωάννη Μεταξά
.
Τα μέλη της οργάνωσης θεωρούσαν ως φυσικό ηγέτη τους
τον Κωνσταντίνο Πλεύρη , άνοιξαν τρία γραφεία
( Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα) και εξέδωσαν δύο
εφημερίδες, την «Προβολή» στην Θεσσαλονίκη
και τη «Νέα Δύναμη» στην Αθήνα.
Γνωρίζει , άραγε, ο δημοκράτης Πρωθυπουργός μας, όστις
διακηρύσσει στεντορείως ότι δε συνεργάζεται με τα άκρα,
πως
υπεύθυνος της εθνικοσοσιαλιστικής εφημερίδας
"Προβολή" στη Θεσσαλονίκη
ήταν ο Κωνσταντίνος Κιλτίδης
,
ο οποίος όμως στο Βιογραφικό του ,εδω που είναι
αναρτημένο στην προσωπική του ιστοσελίδα , ουδέν σχετικό
αναφέρει , αντιθέτως μάλιστα διακηρύσσει ότι
"από τα φοιτητικά του χρόνια πρωτοστάτησε στους
κοινωνικούς αγώνες και στο συνδικαλισμό
και συνέδεσε τη ζωή του με την πολιτική,
αγωνιζόμενος για την παράταξη της ΝΔ";

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

12o εναλλακτικο Camping της Νεολαίας Συνασπισμού 24/7-2/8 στην Σαντα Μαρια της Πάρου

113_thumb[1]

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σάββατο 25/7

7:00 μμ

Θεωρητικό εργαστήρι με θέμα «Ο Στάλιν και οι θερινές βιβλιοπροτάσεις του ΚΚΕ»

Εισηγητής: Αριστείδης Μπαλτάς

11:00 μμ

PARTY υποδοχής με τον dj PiKal

Κυριακή 26/7

2:00 μμ

Συνέλευση νέων εργαζομένων μαζί με τους συντρόφους Ήσυχο Κ. (Εργατικό Κέντρο Αθήνας) και Φράγκου Λ. (Ε.Κ. Πειραιά)

7:00 μμ

Κεντρική συζήτηση

“Οι πολιτικές εξελίξεις και η απάντηση της Αριστεράς”

Παρεμβαίνουν:

Δραγασάκης Γ., βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Μπαλαούρας Μ., ΑΚΟΑ

Τζανακόπουλος Δ., Γραμματέας ΚΣ Νεολαίας Συνασπισμού

Χριστοδουλοπούλου Τ., ανένταχτη, συμμετέχει στο 2ο Κύμα

Δευτέρα 27/7

2:00 μμ

εργαστήρι για το LGBT

7:00 μμ

Εργαστήριο με θέμα: “Ενάντια στην Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού για την επανίδρυση της Ευρώπης”

Εισηγητές:

Χουντής Ν., Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευόπουλος Θ., Οικονομολόγος

11:00 μμ

POOL PARTY

Τρίτη 28/7

2:00 μμ

συνάντηση ομάδας Γυναικών

7:00 μμ

Εργαστήριο με θέμα

“Το παρελθόν και το παρόν της ακροδεξιάς”

Εισηγητές:

Κωνσταντακόπουλος Σ., πανεπιστημιάκος

Κορωνάκης Τ., μέλος ΚΠΕ Συνασπισμού

Τετάρτη 29/7

2:00 μμ

Εργαστήρι stencil

6:00 μμ

Συνέλευση φοιτητών και φοιτητριών

11:00 μμ

BEACH PARTY

Πέμπτη 30/7

2:00 μμ

μεσημεριανό Pool Party

7:00 μμ

Συζήτηση με θέμα «Ο χαρακτήρας της μετανάστευσης σήμερα, αντιμεταναστευτική πολιτική και αντιρατσιστική δράση»

Παρασκευή 31/7

5:00 μμ

Συνέλευση μαθητών και μαθητριών

2:00 μμ

Εργαστήριο «Μορφές Εξάρτησης και δομές πρόληψης σήμερα»

Εισηγητής: εργαζόμενος  Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ν. Κυκλάδων

9:00 μμ

Συζήτηση: «Κοινωνικά κινήματα και διαδίκτυο»

Ματθαίος Τσιμιτάκης, υπεύθυνος ίντερνετ στην Αυγή και το Κόκκινο, συντονιστής ομάδας ίντερνετ Συνασπισμού

Αστέρης Μασούρας, πρωτοβουλία πολιτών για τα ψηφιακά δικαιώματα DIGITAL RIGHTS

11:00 μμ

Ρεμπέτικο Γλέντι

Σάββατο 1/8

11:00 μμ

Αποχαιρετιστήριο Pool Party

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Πρωινό στου Σπύρου

spyros (Large)

….Όχι μόνο γιατί κάποιοι εκπρόσωποι του λαού χρησιμοποιούν την πολιτική ως εφαλτήριο για τρυφηλή ζωή…..

Papulias_2

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
    ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 35Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, μετά από μία σκοτεινή επταετία. Κάθε τέτοια επέτειος υποχρεώνει σε σκέψεις απολογιστικές αλλά και σε στοχασμό για το αύριο.
    Ο χαρακτήρας του εορτασμού της επετείου άλλαξε. Κι αυτή είναι, πιστεύω, μια επιλογή που αποδεικνύει βαθύ σεβασμό σε όλους όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία. Οι δεξιώσεις και οι κοσμικότητες είναι ασύμβατες προς το πνεύμα του αντιδικτατορικού αγώνα, προκαλούν το κοινό αίσθημα και προσβάλλουν το μέτρο που οφείλει να καθορίζει την συμπεριφορά του πολιτικού κόσμου.
    Στις επικοινωνίες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες με τους εκπροσώπους των αντιστασιακών οργανώσεων, με τους αγωνιστές και τους οικείους τους, διαπιστώσαμε ότι η αλλαγή του χαρακτήρα της σημερινής γιορτής ήταν ζητούμενο πρώτα για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
    Αρκετοί από αυτούς είναι εδώ μαζί μας, άλλοι λείπουν και μας λείπουν, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή και όλοι αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη ότι μέσα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και φως και μεγαλείο. Οι διαχρονικοί αγώνες του λαού μας είναι ο πυρήνας της αγωνιστικής μας αισιοδοξίας, που προκαλεί δημιουργικές δυνάμεις, αποβάλλει την ηττοπάθεια και φέρνει την αύρα ενός καλύτερου αύριο.
    Εχουμε ανάγκη αυτή τη διαπίστωση σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. H έξοδος απ’ αυτή είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ασφάλεια ενώ οι απαντήσεις που δίνονται διεθνώς για την αντιμετώπισή της είναι αποσπασματικές και μετέωρες.
    Ζούμε το τέλος μίας εποχής. Το κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας αμφισβητείται εκ των πραγμάτων, την ώρα που δεν προβάλλεται, με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, η εναλλακτική πρόταση. Πρόταση για μια ανάπτυξη ενάντια στη φτώχεια, τον αποκλεισμό, την ανεργία, ιδίως των νέων.
    Μία βεβαιότητα υπάρχει: Ότι η κοινωνική συνοχή στον αναπτυγμένο κόσμο απειλείται, ότι η ανασφάλεια των πολλών προκαλεί φοβικά σύνδρομα και εγκυμονεί κοινωνικές εκρήξεις.
    Όμως η ποιότητα της δημοκρατίας συνδέεται άμεσα με την κάλυψη των βασικών αναγκών τουλάχιστον της ζωής των πολλών. Το προσωπικό αδιέξοδο κάθε άνεργου, η αγωνία κάθε νέου που ψάχνει μάταια για δουλειά είναι η πρώτη ύλη αναπόφευκτων κοινωνικών εντάσεων.
    Φίλες και Φίλοι
    Μιλάμε συχνά για κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, μια κρίση που επιβεβαιώθηκε με την μεγάλη αποχή στις πρόσφατες ευρωεκλογές, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η κρίση είναι βαθιά. Όχι μόνο γιατί κάποιοι εκπρόσωποι του λαού χρησιμοποιούν την πολιτική ως εφαλτήριο για τρυφηλή ζωή. Ούτε επειδή διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης παραμένουν ζωντανές. Η κρίση είναι βαθιά κυρίως επειδή έχει τρωθεί ο αξιακός κώδικας: Κάθε είδους διευκολύνσεις και πελατειακές συμπεριφορές έχουν νομιμοποιηθεί ηθικά, ενώ η επιτυχία αντιμετωπίζεται συχνά ως εξαιρετική ικανότητα ακόμη και αν επήλθε με όρους αναξιοκρατίας.
    Επειδή φαινόμενα δεκαετιών εμποδίζουν την πρόοδο της χώρας, χρειαζόμαστε επανακαθορισμό των κανόνων: Τι είναι σωστό και τι λάθος, πού βρίσκεται το δίκαιο και πού το άδικο, τι ενώνει το ατομικό με το συλλογικό συμφέρον, πώς ορίζεται ο κοινωνικός πολιτισμός, ποιες αξίες επιζητούμε και θαυμάζουμε, τι κόσμο τελικά θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας.
    Οι αγωνιστές που βρίσκονται σήμερα μαζί μας είναι πρότυπο αναφοράς. Γιατί έδωσαν πολλά σε όλους χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα, γιατί διακινδύνευσαν τη ζωή και την ησυχία τους στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
    Φίλες και Φίλοι
    Το βλέμμα μας είναι, σήμερα και πάντα, στραμμένο στην Κύπρο, που παραμένει διχοτομημένη. Σταθερή μας επιδίωξη είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η λύση του κυπριακού με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Με μια διαδικασία χωρίς επιδιαιτησία και χρονοδιαγράμματα και με προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες και στις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να συμβάλει στη θεραπεία της πληγής αυτή που αποτελεί μια απ’ τις ντροπές του παγκόσμιου πολιτισμού.
    Το έχω πει κι άλλες φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Το κλειδί για τη δίκαιη, βιώσιμη και οριστική λύση του κυπριακού βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. Για την ώρα δεν διαπιστώνουμε βούληση υπέρβασης αναχρονιστικών αντιλήψεων και εθνικιστικής λογικής. Αντίθετα, παρακολουθούμε με ανησυχία κλιμάκωση των προκλήσεων στο Αιγαίο και διαρκή προώθηση μονομερών ανιστόρητων διεκδικήσεων. Απατώνται όμως, αν νομίζουν ότι με τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας και τις απειλές μπορούν να κάμψουν τη θέλησή μας να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
    Φίλες και φίλοι,
    Τριανταπέντε χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, υπάρχει η ωριμότητα να αποτιμήσουμε τα βήματα προόδου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και να αποφασίσουμε εκείνα που μένει να γίνουν.
    Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα, εδώ. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα που με ενθάρρυναν για την αλλαγή του χαρακτήρα του εορτασμού της επετείου. Σας ευχαριστώ, πρώτα απ όλα, για το παράδειγμα που δίνετε με τη στάση της ζωής σας, με τα λόγια σας και με τη σιωπή σας.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Η φωτογραφία μιας γενιάς

woodstock_csg022

Η φωτογραφία τους, στο εξώφυλλο του άλμπουμ της θρυλικής συναυλίας του Γούντστοκ, έγινε σύμβολο εκείνου του καλοκαιριού της ειρήνης, της αγάπης και της ανεκτικότητας. Σαράντα χρόνια μετά, ο Νικ και η Μπόμπι Ερκολάιν, είναι ακόμη μαζί και φωτογραφήθηκαν στην ίδια πόζα.
Ήταν το 1969, οι δύο εραστές ήταν 20 χρονών και είχαν μόλις τρεις μήνες μαζί. Ζούσαν στο Πάιν Μπους, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, και είχαν φτάσει στο Μπέθελ μ΄ ένα στέισον-βάγκον για να παρακολουθήσουν από τις 15 ώς τις 18 Αυγούστου το τριήμερο φεστιβάλ. Ήταν νωρίς το απόγευμα, στη σκηνή έπαιζαν οι Τζέφερσον Αιρπλέιν και η Μπόμπι και ο Νικ στέκονταν αγκαλιασμένοι, προφυλαγμένοι κάτω από μια παλιά κουβέρτα. Ο φωτογράφος Μπερκ Άζλι πάτησε το κουμπί της μηχανής του και, λίγο αργότερα, η φωτογραφία τους δημοσιευόταν πρώτα στο εξώφυλλο του «Life» και μετά, το 1970, σ΄ εκείνο του διπλού άλμπουμ του Γούντστοκ. «Την εποχή εκείνη εργαζόμουν για το ΄΄Νιούζγουηκ΄΄», θυμάται ο φωτογράφος, «όμως προτίμησα να πάω στο Γούντστοκ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου για να ζήσουμε το γεγονός σε όλη του την έκταση. Έτσι, ενώ οι συνάδελφοί μου φωτογράφιζαν τη σκηνή, εγώ έκανα βόλτες μέσα στο πλήθος».

amd_woodstock-ercoline

Εξηντάρηδες πλέον, η Μπόμπι και ο Νικ πόζαραν τις προάλλες για την εφημερίδα «Νιου Γιορκ Ντέιλυ Νιουζ», τυλιγμένοι και πάλι με μια κουβέρτα (την παλιά την έχουν φυλάξει, αλλά είναι πια πολύ φθαρμένη). Παντρεύτηκαν δύο καλοκαίρια μετά το φεστιβάλ, το 1971. Και με την ευκαιρία της φετινής, 40ής επετείου του Γούντστοκ, βρέθηκαν και πάλι στη δημοσιότητα. «Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι μας φωτογράφισαν και μόνο όταν είδα το εξώφυλλο του άλμπουμ του Γούντστοκ, αναγνώρισα πρώτα την κουβέρτα και μετά εμάς τους δύο», λέει ο Νικ. «Δεν αντιληφθήκαμε αμέσως τη σπουδαιότητα αυτής της φωτογραφίας», προσθέτει η Μπόμπι. «Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να πω στη μητέρα μου, που δεν ήξερε τίποτε, ότι είχα πάει στο φεστιβάλ».
Σήμερα η Μπόμπι εργάζεται στο δημοτικό σχολείο του Πάιν Μπους και ο Νικ για την κομητεία Όραντζ. Εξακολουθούν να ζουν κοντά στο Μπέθελ και έχουν δύο γιους, τον Μάθιου και τον Λουκ, 30 και 27 ετών αντίστοιχα. «Πιστεύω ότι από τις χιλιάδες φωτογραφίες εκείνων των τριών ημερών, επελέγη αυτή επειδή ήταν ειρηνική, ακριβώς όπως και ο χαρακτήρας της εκδήλωσης», εξηγεί ο Νικ. «Απεικονίζει έντιμα μια γενιά. Όταν κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία, δεν βλέπω εμένα και την Μπόμπι. Βλέπω τη γενιά μας».

πηγη ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ http://www.nydailynews.com

woodstock-1969 woodstock2

518805

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Προανάκριση για τις μεταδημοτεύσεις

242035-2

Σύμφωνα με πληροφορίες του blog φέρεται να ολοκληρώθηκε στο ειρηνοδικείο της Πάρου κατόπιν παραγγελίας των εισαγγελικών αρχών η προανάκριση για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών στην υπόθεση των παράνομων εγγραφών στο δημοτολόγιο της κοινότητας Αντιπάρου.

Ακούστε την απολαυστική κ.Μανετα σε δηλώσεις της  για την υπόθεση σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη της στον ΗΧΩ FM εδω

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΦΟΡΕΤΙΚΗ

και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η τελική έκθεση των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

προβλέπουμε δύσκολες στιγμές για την Κ.Μανετα και τον προστάτη της τον συμπαθή κ.Κοκκινο που εδω και 4 μήνες κάνει ότι δεν βλέπει την εισήγηση των υπηρεσιών του  για την παραβίαση της αργίας από την εκλεκτή φίλη του.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Δεσποτικό η Δήλος της Αντιπάρου

fgh

Θλίψη και οργή προκαλεί ακόμη μια φορά η ερώτηση της Μαρίας  Δαμανάκη  προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Το Δεσποτικό Κυκλάδων είναι ένα ακατοίκητο νησί στα δυτικά της Αντιπάρου, στο οποίο έπειτα από ανασκαφές των τελευταίων χρόνων έχουν βρεθεί τμήματα αρχαίου ναού των κλασικών χρόνων, ένα αρχαϊκό δωρικό κιονόκρανο, μαρμάρινα τμήματα κτιριακών συγκροτημάτων, ειδώλια και άλλα αντικείμενα. Η ανακάλυψη αυτή έχει προσθέσει νέες γνώσεις για τον ελληνικό πολιτισμό και αποδεικνύει τη σημαντική ιστορία του νησιού. Σύμφωνα ωστόσο με καταγγελίες πολιτών της Αντιπάρου οι εργασίες των ανασκαφών έχουν σταματήσει τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η προστασία, περίφραξη και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου είναι ελλιπής. Το Δεσποτικό μπορεί βάση μιας καλά σχεδιασμένης πολιτικής αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή.

Ερωτάται ο κος Υπουργός

 1. Ποια η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού και ποιες οι προθέσεις του για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου;
 2. Ποια η πορεία των ανασκαφών και ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Πολιτισμού;
 3. Προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού να προβεί στην αξιοποίηση του Δεσποτικού ως αρχαιολογικό πάρκο;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Δαμανάκη

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

Σημαντικές πληροφορίες για το Δεσποτικό στο Αntiparos-blog και εδω

ίσως η φωτογραφία που πήραμε πριν 4 χρόνια αντικατοπτρίζει και την πολιτική του Υπουργείου για το Δεσποτικό

P1010054

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΑΡΓΟΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

P1010457

sargos1

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΡΙΣΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

sargos2

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Μέτρα “Μεγάλου Αδελφού” με κλειστή τη Βουλή προωθεί η κυβέρνηση.

big-brother-poster

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ DIGITALRIGHTS.GR

Η πρωτοβουλία digitalrights.gr εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις ολοκληρωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα με κλειστή τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου περί “Ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας”, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών, προωθεί τροπολογίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή ενός καθεστώτος διαρκούς κι ανεξέλεγκτης παρακολούθησης των δημοσίων χώρων, όπως και την καταπάτηση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, σε ευθεία αντίθεση με διεθνείς κι Ευρωπαϊκές συμβάσεις και το εθνικό Σύνταγμα.

Οι τροπολογίες, που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα του νομοσχεδίου, προβλέπουν την χρήση καμερών καταγραφής εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους σε 24ωρη βάση, χωρίς την εποπτεία ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και την δημιουργία εθνικής βάσης DNA για τη συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού για αόριστο χρονικό διάστημα, ακόμα κι από υπόπτους πλημμελημάτων.

Η πρωτοβουλία digitalrights.gr επισημαίνει ότι,

 • Το κατατεθέν νομοσχέδιο ταυτοποίησης των χρηστών κινητής τηλεφωνίας έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2002/58, τα άρθρα 5 παρ. 2, και του Συντάγματος και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ η απαγόρευση σύναψης συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σε άτομα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, πχ. οικονομικοί μετανάστες, αποτελεί αποκλεισμό από το δικαίωμα της επικοινωνίας και επιβεβαιώνει τον κοινωνικά άδικο χαρακτήρα των μέτρων, που συμπίπτουν με περαιτέρω μέτρα κατά των οικονομικών μεταναστών
 • Η εξαίρεση των καμερών παρακολούθησης από το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων αντιβαίνει στα Άρθρα 5 παρ.1 και 9Α του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, στο Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Σύσταση R (15) 1987 για την χρήση προσωπικών δεδομένων στον αστυνομικό τομέα. Η πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι η αντισυνταγματική χρήση των καμερών του συστήματος C4I οδήγησε, τον Νοέμβριο του 2007 τα μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε παραίτηση διαμαρτυρίας, οι λόγοι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν
 • Η υποχρεωτική λήψη και διατήρηση γενετικού υλικού DNA για αόριστο χρονικό διάστημα, και μάλιστα ακόμα κι από υπόπτους πλημμελημάτων, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, παραβιάζει τα Άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει ερμηνευθεί από την απόφαση Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2008). Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει επιπλέον ότι ουδέποτε έχουν συζητηθεί τα τεράστια ηθικά ζητήματα που ενσκύπτουν από την δημιουργία εθνικών βάσεων γενετικού υλικού
 • Τυχόν ψήφιση του κατατεθέντος νομοσχεδίου από το θερινό τμήμα της Βουλής αντιβαίνει στο άρθρο 72 του Συντάγματος, που ορίζει ότι νομοσχέδια που αφορούν την ενάσκηση των ατομικών δικαιωμάτων ψηφίζονται αποκλειστικά από την Ολομέλεια
 • Τα μέτρα που προτείνονται εκτός από αναποτελεσματικά, είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα: η εμπειρία εφαρμογής τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει αποδείξει ότι δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ενώ, όπως και στην υπόθεση των υποκλοπών, μπορούν κάλλιστα να στραφούν εναντίον πολιτικών και κοινωνικών ομάδων, του τύπου ή και της ίδιας της κυβέρνησης

Το νομοσχέδιο αυτό και οι εκτρωματικές τροπολογίες που το ακολουθούν έρχονται, εν μέσω θέρους, να συμπληρώσουν την πρόσφατη αντισυνταγματική γνωμοδότηση Σανιδά για την ανωνυμία στο διαδίκτυο, τα αντιδραστικά μέτρα εναντίων των μεταναστών, και την κυβερνητική παρέμβαση στον ΟΤΕ και το ΕΔΕΤ για την λογοκρισία του Indymedia, ενώ φαίνεται ότι προμηνύονται και άλλα μέτρα εναντίων των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών.

Περισσότερες πληροφορίες

Το παρόν δελτίο τύπου, η σχετική τεχνική ανάλυση, επεξηγηματικοί σύνδεσμοι καθώς και παλιότερα σχετικά κείμενα, διατίθενται στη διεύθυνση http://www.digitalrights.gr/news

Ταμπέλα

P1010437

Μήπως πρέπει να την ισιώσουμε

η καλύτερα έτσι πιο γραφικά?

Α, ρε Τατούλη...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30 χρόνια πριν, παιδάκι τότε, περίμενα υπομονετικά να περάσει πολύς κόσμος για να περάσω κι εγώ μαζί τους, πάντα τρέχοντας, πάντα κολλητά στην απέναντι πλευρά του δρόμου.
Κάποτε είχα μπει και στο σπίτι του (με είχε στείλει η γιαγία μου; ποιος ξέρει...), και δεν πρέπει να έχω ξανανεβάσει τέτοιους παλμούς στη ζωή μου.
Βρε να μου λένε "μην τον φοβάσαι", "δεν είναι κακός", "δεν έχει βλάψει κανέναν", εγώ δεν μπορούσα να αποβάλω τον παιδικό μου φόβο.
Άραγε, να ήξερε πόσο τον φοβόμασταν τότε τα παιδάκια; Και αν το ήξερε, πως να ένιωθε;
Όταν έμαθα ότι πέθανε, θυμάμαι ότι είχα στενοχωρηθεί. Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω το αδικαιολόγητο των παιδικών μου φόβων, και ένιωσα τύψεις που συνειδητοποίησα ότι δεν θα το μάθαινε ποτέ.
Να 'ναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
(Να που κάποιος θυμάται τον Τατούλη!)

Αντιγραφή από σχόλιο

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Η επιτυχία συνεχίζεται

Ιδιαίτερα επιτυχημένες θεωρούνται οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού για την Αγία Μαρίνα.

Χθες έγιναν οι αγώνες δρόμου 2 και 10 km με μεγάλη συμμετοχή αυθορμητισμό κέφι και ωραία στιγμιότυπα

το βράδυ μουσικοί από την Πάρο πρόσφεραν όμορφους ήχους.

κύριοι συντελεστές της επιτυχίας ο επικοινωνιακός Τάσος Φαρούπος και η προσηνής και γεμάτη ζωτικότητα κ.Μανετα που μπορεί να απέτυχε σαν πρόεδρος αλλά φέτος οδηγεί χωρίς βέβαια Σαλαμπάση θαυμάσιες γιορτές

ας ελπίσουμε του χρόνου η νωρίτερα να ακούσουμε τσαμπούνες και τουμπι από Αντιπαριώτες και Παριανούς οργανοπαίκτες Ακούς Τσαντάνη?

δείτε το ρεπορτάζ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     ο Τάσος μας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

η γλυκύτατη κ.Μανετα

P1010279η εκκίνηση

και τα παράξενα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

λείπεις εσύ και είναι άδεια για μας η ζωή

(πωλείται συλλεκτική περσινή αφίσα στείλτε προσφορές με email)

και ο αγώνας

και οι καλυτερες

P1010267 (Large) P1010327 (Large)

P1010330 (Large) P1010344 (Large)

P1010404 (Large) P1010307 (Large)

P1010406 (Large) P1010386 (Large)

P1010260 (Large)

για πιο ουσιαστικές φωτογραφίες(της γαλάζιας παρέας και της προεκλογικής εκστρατείας κάποιων εννοούμε) στο blog του φίλου Καλιτζάκη

να και το γαλάζιο τραπέζι με τους εκλεκτούς φίλους της κ.Μανετα

P1010164 (Large) και όπως συνηθίζεται πλέον η Αντιπολίτευση του Κοινοτικού Συμβούλιου δεν προσκλήθηκε

Η φωτογραφία του καλοκαιριού

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η αειθαλής και γλυκύτατη κ.Μανέτα βραβεύει εκλεκτούς συμπολίτες μας για τις προβολές που έχουν προσφέρει στο νησί

Οι ψηφιακές περιπέτειες της ελευθερίας της έκφρασης

www_low

 

"Έφτασε πιο γρήγορα απ' ό,τι περιμέναμε ο καιρός που θα μας κυνηγήσουν επειδή τολμήσαμε να διαδώσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας”. Αυτή την άποψη συναντάει κανείς σε πολλές παραλλαγές σε πολλά από τα δεκάδες χιλιάδες ελληνόφωνα ιστολόγια που η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προσπαθεί να βάλει στο στόχαστρο μετά τη γνωμοδότηση Σανιδά περί άρσης του απορρήτου χωρίς προηγούμενη απόφαση της Αρχής Προστασίας.

Από τη γνωμοδότηση Σανιδά τις προηγούμενες ημέρες, ώς τη δίωξη κατά του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας από τον ΟΤΕ για την υπόθεση του indymedia, φαίνεται πως διευρύνεται το μέτωπο που εδώ και χρόνια έχουν ανοίξει οι διωκτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης. Αν, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, η ελευθερία αυτή δείχνει να ανθίζει, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ελέγχου και χειραγώγησης της ελευθερίας, διολισθαίνοντας προς τον παραδοσιακό αυταρχικό συντηρητισμό, σε παράβαση του φιλελευθερισμού και της υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων.

Η γνωμοδότηση Σανιδά

H γνωμοδότηση του απελθέντος εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι μεν δεσμευτική, όπως σημειώνει όμως έμπειρος νομικός που ασχολείται με το θέμα για λογαριασμό εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιών, “υπάρχει ιεραρχία στο δικαστικό σώμα και δύσκολα ένας τοπικός εισαγγελέας θα αμφισβητήσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου”. Στο μεταξύ, τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι δικηγόροι των εταιρειών αυτών, με τους οποίους επικοινώνησε η “Αυγή”, δέχονται σωρεία αιτημάτων από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για αδικήματα που δεν δικαιολογούν άρση του απορρήτου, όπως είναι η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμηση. “Πολλές υποθέσεις που έμεναν στα συρτάρια της Δίωξης, αρχίζουν να φτάνουν τώρα στα γραφεία μας δημιουργώντας μια πιεστική κατάσταση”. Τις πρώτες μέρες οι εταιρείες παροχής επικοινωνιών οποιουδήποτε είδους βρέθηκαν σε αμηχανία, ως προς τη γνωμοδότηση, όμως μετά την επιστολή που απηύθυνε η ΑΔΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τις περασμένες ημέρες, και τη σχετική ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηρούν πλέον σθεναρή στάση αντίστασης στα αιτήματα της δίωξης.

“Η γνωμοδότηση Σανιδά, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, θεωρεί ότι η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου δεν καλύπτεται από το απόρρητο των επικοινωνιών” εξηγεί ο e-lawyer (κατά κόσμον Βασίλης Σωτηρόπουλος), γνωστός blogger - δικηγόρος που ασχολείται με θέματα του Διαδικτύου. “Ευτυχώς αυτό έχει διαψευσθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απόφαση Copland κατά Ηνωμένου Βασιλείου) και όποιος ακολουθήσει τη γνωμοδότηση Σανιδά, απλώς θα έχει εξασφαλίσει για την Ελλάδα άλλη μία διεθνή καταδίκη για παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος”. Ο δικηγόρος σημειώνει ακόμα ότι η εγκύκλιος Σανιδά περιφρονεί το προεδρικό διάταγμα 47/2005 με το οποίο ορίζει ρητά ότι το απόρρητο των επικοινωνιών στο Διαδίκτυο καταλαμβάνει και τα "εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας" (δηλαδή την ταυτότητα του χρήστη) και όχι μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Εδώ και πολλά χρόνια διεξάγεται μια συζήτηση στην Ευρώπη γύρω από τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο. Για παράδειγμα η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή (ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που εκπέμπει κάθε υπολογιστής προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμος στο Διαδίκτυο από τους υπολογιστές με τους οποίους επικοινωνεί), είναι προσωπικό δεδομένο ή όχι; Η ευρωπαϊκή οδηγία προστασίας της ιδιωτικής ζωής θεωρεί πως είναι, όμως αστυνομίες και δικαστικοί παράγοντες σε όλη την ήπειρο επιχειρούν με διάφορους τρόπους να το καταργήσουν. Το δικαίωμα στην ανωνυμία αφορά, εκτός από τις διευθύνσεις των υπολογιστών, τα blogs, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα. Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε και η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2006 που επιβάλει στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να κρατούν τα δεδομένα των τηλεπικοινωνιών μας για ένα χρόνο, δεν στοχοποιεί τα κινητά, αλλά αντίθετα προστατεύει τη λειτουργία τους. Η συγκεκριμένη οδηγία δεν έχει κυρωθεί ακόμη από την ελληνική Βουλή, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται να αποφανθεί επί του θέματος η Κομισιόν.

Η γνωμοδότηση φαίνεται πως είχε περισσότερο πολιτική αξία εν τέλει παρά νομική. Πολύ σαφέστερα, όμως, εξέφρασε το προηγούμενο διάστημα την πολιτική αυτή επιλογή η σειρά μέτρων που έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο για τη χρήση καμερών, τη δημιουργία βάσεων DNA και την κατάργηση των ανώνυμων κινητών τηλεφώνων. Ακόμη χαρακτηριστικότερη ήταν η δίωξη στην οποία προέβη ο ΟΤΕ κατά του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας για τη χρήση του δικτύου του ΕΜΠ από το indymedia. Για πρώτη φορά ένας πάροχος δικτύου στρέφεται κατά πελάτη του για το περιεχόμενο που αυτός φιλοξενεί. Παραδοσιακά οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου ανά τον κόσμο αποφεύγουν να εμπλέκονται στο περιεχόμενο που διακινείται από τα δίκτυά τους, επειδή αυτό στρέφεται κατά της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και κατά των συμφερόντων τους.

“Δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να σταματήσει όσους προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα φίλτρα ασφαλείας που εισηγείται με διάφορους τρόπους η κυβέρνηση σήμερα” εξηγεί ο προγραμματιστής εφαρμογών Διαδικτύου, Δημήτρης Μωραΐτης. “Χάκερ, τρομοκράτες, παιδεραστές και όσοι συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα μπορούν εύκολα να ξεφύγουν από μέτρα, όπως κατακράτηση δεδομένων από παρόχους σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή τηλεφωνίας. Τα μέτρα που εισηγείται ο απελθών εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην πραγματικότητα αφορούν τους πολίτες, το μέσο χρήστη του Διαδικτύου, ο οποίος δεν έχει λόγο ή τρόπο να κάνει κάτι τέτοιο. Προωθώντας τη γενική επιτήρηση στρέφονται κατά του ελεύθερου διαλόγου” εξηγεί ο ίδιος.

H πρωτοβουλία πολιτών για τα ψηφιακά δικαιώματα Digitalrights.gr καταγγέλλει την κυβέρνηση για υιοθέτηση μέτρων Μεγάλου Αδελφού και σοβαρή στροφή προς τον αυταρχισμό στη μέση του καλοκαιριού και σημειώνει: “Το νομοσχέδιο για την επέκταση της χρήσης καμερών και οι εκτρωματικές τροπολογίες που το ακολουθούν έρχονται, εν μέσω θέρους, να συμπληρώσουν την πρόσφατη αντισυνταγματική γνωμοδότηση Σανιδά για την ανωνυμία στο Διαδίκτυο, τα αντιδραστικά μέτρα εναντίων των μεταναστών και την κυβερνητική παρέμβαση στον ΟΤΕ και το ΕΔΕΤ για τη λογοκρισία του indymedia, ενώ φαίνεται ότι προμηνύονται και άλλα μέτρα εναντίον των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών.

"Έκαναν και κάνουν τις πρόβες τους με το indymedia και προχωρούν" σχολιάζει από τη σελίδα του ο γνωστός blogger Anemos-Naftilos. “Την ίδια στιγμή ρίχνουν εκατομμύρια με κρατικές διαφημίσεις σε άθλια ψευτο-ιστολόγια εγκρίνοντας έτσι τον ρόλο που παίζουν στην μπλογκόσφαιρα. Μαζί τους το μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα της αποστασίας και της χούντας, οι τηλεκανίβαλοι, οι ακροδεξιοί παρακρατικοί. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσανατολίζουν την ΚΥΠ στον "εσωτερικό εχθρό" και στρέφουν όλους τους ρουφιανομηχανισμούς τους προς το Διαδίκτυο” καταλήγει ο ίδιος.

Οι συζητήσεις στα σχετικά τεχνολογικά και πολιτικά fora στο Διαδίκτυο έχουν ανάψει ξανά και δεν αποκλείεται το φθινόπωρο να δούμε να αναπτύσσονται νέες πρωτοβουλίες.

Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ  στην AYΓΗ

επίσης στο εκλεκτό νομικό blog E-Lawyer

H γνωμοδότηση Σανιδά στο μικροσκόπιο

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Δυσφημίζοντας την Αντίπαρο

P1010240

Πίσω από τους χορούς και τα πανηγύρια η πραγματικότητα της διοίκησης της Αντιπάρου

Λαογραφικό Μουσείο μέσα στο Κάστρο που το επισκέπτονται δεκάδες τουρίστες την ημέρα

σπασμένο φως ρολόγια φύρδην μίγδην άβαφτο καλώδια τρέχα γύρευε

αυτή είναι η αλήθεια σας διοικούντες αυτή και η δυσφήμηση του νησιού

Συνεχίζεται…………..

Έθεσε εαυτόν εκτός παράταξης

Στον σημερινό Παριανό Λόγο

fre.jpg

 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας της κοινότητας Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης μιλάει στον «Π.Λ.» και στέλνει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες

Έθεσε εκτός παράταξης

τον Νίκο Μαριάνο!

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του κοινοτικού συμβουλίου Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης μιλάει σήμερα στον «Παριανό Λόγο». Βρισκόμαστε ένα χρόνο και κάτι από τις εκλογές και ο κ. Λεβεντάκης δηλώνει όχι μόνο αποφασισμένος να διεκδικήσει την κοινότητα αλλά στέλνει και μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Ανάμεσα στους αποδέκτες ήταν και ο υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος της παράταξής του κ. Νίκος Μαριάνος που τον «διέγραψε» από την παράταξη της οποίας ηγείται γιατί ο τελευταίος, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε μαζί του, του αποκάλυψε ότι κάνει προσπάθειες να δημιουργήσει συνδυασμό για να διεκδικήσει την κοινότητα στις επερχόμενες εκλογές.

Κύριε Λεβεντάκη. Πρόσφατα εσείς, οι άλλοι δυο σύμβουλοι της μειοψηφίας της κοινότητας Αντιπάρου, αλλά και δυο εφημερίδες, έλαβαν από την κ. Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα μια αγωγή. Η πρόεδρος της Κοινότητας ζητάει με αυτή την αγωγή 200.000 ευρώ. Τι έχετε να πείτε;

Είναι μια πολιτικά ανώριμη πράξη από την πλευρά της κ. Μανέτα. Εμείς ήδη έχουμε επισκεφθεί τον δικηγόρο μας, πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια καταδικαστική απόφαση, ούτε εμείς αλλά ούτε και οι εφημερίδες. Και αυτό γιατί δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να πούμε αυτά που έλεγε το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή γιατί πιστεύω ότι η πρόεδρος μετράει ένα χρόνο και κάτι και μετά παίρνει σύνταξη. Δεν πιστεύω ότι θα ανακατευτεί και πάλι με τα κοινά. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσω και πάλι εντάσεις και να μεγαλώσω το μίσος το οποίο υπάρχει μεταξύ των συμπολιτών μου. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί από εδώ και πέρα και να κινηθούμε με πιο ήρεμους τόνους και πιο δημιουργικές πράξεις.

Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε από τους κατοίκους της Αντιπάρου πάνω σε αυτό το σκεπτικό που μόλις αναφέρατε.

Τα μηνύματα που έχω είναι ότι όλοι θέλουν να βρει το νησί την ησυχία του και απλά περιμένουν τις εκλογές για να δώσουν οι συμπολίτες μας τη λύση μιας και η παράταξή μας και εγώ προσωπικά θα είμαστε υποψήφιοι και μπορούμε να εγγυηθούμε μια τετραετία ισονομίας, δικαιοσύνης και κυρίως δημιουργικότητας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσφάτως είχατε συνάντηση με ανθρώπους της πλειοψηφίας, ανθρώπους που είχαν στηρίξει την κ. Μανέτα στις τελευταίες εκλογές. Μάλιστα φέρονται δυσαρεστημένοι με την κίνηση της κ. Μανέτα να καταθέσει αγωγή. Είναι έτσι; Και αν ναι τι συζητήσατε μαζί τους.

Δεν είναι κακό να συζητάμε σήμερα.

Δεν είναι κακό να συζητάτε. Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή αυτή η συνάντηση είναι είδηση.

Η αλήθεια είναι ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης ενός Κοινοτικού Συμβουλίου συναντηθήκαμε οι κοινοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας και κάποιοι σύμβουλοι από την πλειοψηφία, ήπιαμε μια μπυρίτσα, συμπατριώτες είμαστε, συμπολίτες είμαστε, μιλήσαμε γι’ αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας. Αυτό που βγήκε από αυτή τη συνάντηση είναι ότι θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί από τη θέση του κοινοτικού συμβούλου τα Χριστούγεννα του 2008. Όπως θα θυμάστε τους είχα καλέσει εκείνη τη χρονική στιγμή να παραιτηθούν μετά την έκθεση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τις παράνομες μεταδημοτεύσεις. Δυστυχώς όμως εκείνοι συνέχισαν να στηρίζουν το μηδενικό και καταστροφικό έργο της κ. Μανέτα. Οι ευθύνες που έχουν είναι πολλές για την επταετία που διανύσαμε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νησί κάποιος υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος από την παράταξή σας –και συγκεκριμένα ο κ. Νίκος Μαριάνος- έχει εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει συνδυασμό και να κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Είχα και εγώ τις ίδιες πληροφορίες με σας μέχρι τη στιγμή που αναγκάστηκα να καλέσω τον κ. Νίκο Μαριάνο στο γραφείο μου και να τον ρωτήσω αν όλα αυτά ήταν αληθινά και αν αυτό συμβαίνει γιατί δεν το έθεσε θέμα στην παράταξη και δεν ήρθε ο ίδιος προσωπικά να με ενημερώσει. Η απάντησή του ήταν ότι εκείνος θα προσπαθήσει να κάνει συνδυασμό και αν τα καταφέρει θα είναι υποψήφιος. Όπως καταλαβαίνετε έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του εκτός παράταξης. Και εδώ θέλω να τονίσω, για να ενημερωθούν και οι συμπολίτες μου, ότι οι θέσεις και οι απόψεις του κ. Μαριάνου, μετά από αυτή τη συνάντηση που είχα μαζί του, δεν εκπροσωπούν την παράταξή μας διότι δεν ανήκει πλέον σε αυτή με τη σύμφωνη γνώμη και τη δική μου αλλά και των συμβούλων της παράταξης. Θέλω επίσης να τονίσω ότι φαινόμενα τύπου Μαριάνου στο μέλλον θα έχουν την ίδια τύχη. Και αυτό το λέω και για όλους όσοι στο μέλλον θελήσουν να υποσκάψουν την παράταξη.

Μιλήσατε για έργα που πρέπει να γίνουν στην Αντίπαρο. Ποια είναι αυτά με δεδομένο ότι τα Κοινοτικά Προγράμματα τρέχουν και πρέπει να τα προλάβετε…

Να ξεκινήσω από τα μικρά έργα που θα πρέπει να έχουν άμεση προτεραιότητα για την καλύτερη λειτουργία του νησιού και την καλοκαιρινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο. Τώρα όσον αφορά στα μεγάλα και σημαντικά έργα πιστεύω ότι με κινήσεις λανθασμένες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την κοινοτική αρχή θα γίνει πιο δύσκολο το έργο το δικό μας. Και αυτό, όχι μόνο γιατί δεν πέτυχαν τίποτα, αλλά πήγαν τα έργα ακόμα πιο πίσω. Παράδειγμα η αποχέτευση και ο βιολογικός. Έχω κάποιες πληροφορίες -δεν τις έχω διασταυρώσει- που λένε ότι η δικαστική απόφαση που έχει βγει για τη θέση που θα γίνει ο βιολογικός είναι απορριπτέα. Πράγμα που σημαίνει, αν είναι έτσι, ότι μας πάει πολύ πίσω χρονικά γιατί αποκλείει τη σημερινή θέση. Θα πρέπει να κινήσουμε και πάλι τις διαδικασίες για να βρούμε καινούργιο χώρο, που σημαίνει καινούργιες μελέτες. Οι λάθος χειρισμοί της κοινοτικής αρχής πάνε ένα έργο πνοής για το νησί πολύ πίσω.

- Κύριε Λεβεντάκη σας ευχαριστώ πολύ

Και εγώ σας ευχαριστώ…

Σύμφωνα με πληροφορίες του blog η κ.Μανέτα συνεχάρη και τους δυο και τους ευχήθηκε καλές επιτυχίες