Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Το ολοκαύτωμα συνεχίζεται

Pages from A0101_SJO01_DT_QQ_01_2012_01_F_GR

anergia6_450x

Από το 1998 που πραγματοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ τους τριμηνιαίους ελέγχους της ανεργίας είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανέργων σε αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ η δυναμική που εμφανίζουν τα στοιχεία οδηγούν σε εκ νέου αύξηση του αριθμού των ανέργων και το επόμενο τρίμηνο.

Πιο συγκεκριμένα κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2012  ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.837.950  άτομα και των ανέργων σε 1.120.097.  Το ποσοστό ανεργίας ήταν

22,6%,  έναντι 20,7%  του προηγούμενου τριμήνου και 15,9%  του αντίστοιχου τριμήνου 2011. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και

κατά 10,7%  σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο του 2011.  Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 57,3% σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο  του 2011.

Πρωταθλητές της ανεργίας γυναίκες και νέοι

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (26,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (19,7%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (52,7%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 60,4%

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,3%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (33,1%)  και οι απόφοιτοι  τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (25,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,0%) και

στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (15,7%) .

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 46,8% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,6% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.  Τέλος, το 7,5  αναζητά μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (5,7%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2012, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (30,0%),

β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (24,6%),

γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,0%).

Το ποσοστό των  «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση,  ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12  μήνες και άνω εργασία,  ανεξάρτητα αν είναι  «νέοι»  ή  «παλαιοί»  άνεργοι),  αποτελούν αντίστοιχα το 56,5%. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα,  είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (30,5% έναντι 21,8%). Επίσης, το 71,7% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 51,7%. Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 28,5% και στη Κεντρική Μακεδονία με 24,7%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται

στο Νότιο Αιγαίο με 13,9% και στις Ιόνιους Νήσους με 15,9%

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2012, βρήκαν απασχόληση 81.036 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 33.120 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.  Αντίθετα, 222.861  άτομα,  τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα,  σήμερα είναι άνεργα και άλλα 93.997  άτομα που ήταν απασχολούμενα,  είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.  Επιπλέον, 123.968  άτομα,  που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.  Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 5,8%,  στο δευτερογενή 15,1%  και στο τριτογενή 7,2%.

http://www.alterthess.gr/content/spaei-kathe-rekor-i-anergia-ayksisi-92-ton-anergon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

μη πτύετε επί του δαπέδου
μη βλασφημάτε τον θείο
σχόλια ελεύθερα ύβρεις επί πληρωμή αλλιώς διαγραφή