Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Για να ξέρουμε τι λέμε

anti (Large)

31-1-2010 12-26-05 μμ

31-1-2010 12-16-42 μμ

Στη στήλη <<Μέχρι την επόμενη εβδομάδα>> των Νέων Πάρου-Αντιπάρου της 30/1/2010 ο-η αρθρογράφος εκφράζει κάποιες απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της ενδεχόμενης διοικητικής συνένωσης των δυο νησιών.

Γνωστός θαυμαστής του Λεβεντάκη του αποδίδει πάλι στο πρώτο μέρος του άρθρου πολλά εύσημα για την στάση του στο ζήτημα  και στην κόντρα του με τον Παπαμανώλη.Δεν θα ασχοληθούμε , αρμόδιος ο αυτοδιοικητικός να απαντήσει.

Στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε και συμφωνίες αλλά και σοβαρές ενστάσεις για την αλήθεια και την βασιμότητα των γραφομένων

….Στη συνέχεια, οργανώθηκε συνάντηση Αντιπαριω-

τών στις 27/01 με πρωτοβουλία εκείνων που έχουν

ταχθεί ήδη εναντίον της συνένωσης. Είχαν το χρέος

κατά τη γνώμη μας, να φωνάξουν σ’ αυτή τη συνάν-

τηση έναν ειδικό για να ενημερώσει αντικειμενικά, για

τα θετικά και τα αρνητικά του ενδεχόμενου συνένω-

σης. Αντ’ αυτού, ειπώθηκαν σκόρπιες κουβέντες με

μονομερή και συχνά διαστρεβλωμένη πληροφόρηση

που στρεφόταν κατά της συνένωσης. Σε υποκρυ-

πτόμενο προεκλογικό κλίμα, κάποιοι διαγκωνίζονταν

με λαϊκισμό, για το ποιος θα φανεί πιο τοπικιστής

από τον άλλο….

Μάλιστα

ο αρθρογράφος απουσίαζε και παραπληροφορήθηκε η παραπληροφορεί

Η ανοικτή επιτροπή για την οργάνωση της συζήτησης για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντιπάρου δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία πολιτών και αιρετών για να ανοίξει η συζήτηση και να ακουστούν όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί για το ενδεχόμενο της διοικητικής συνένωσης Πάρου-Αντιπάρου χωρίς μονομέρειες η αποκλεισμούς σε αρκετές συγκεντρώσεις των κατοίκων του νησιού.

Σε αυτή την πρώτη μάζωξη προσκλήθηκαν μέσω ραδιοφώνου διαδικτύου και πόρτα πόρτα όλοι οι κάτοικοι και κάθε ενδιαφερόμενος για το ζήτημα .

Διαβάστηκαν οι απόψεις των  Γιάννη Λεβεντάκη , Γιώργου Παπαμανώλη, Σπύρου Καλακώνα , Παναγιώτη Ρήγα και ο χαιρετισμός της Προέδρου κ.Μανέτα 

Ανάλυση για το πρόγραμμα Καλλικράτης έκανε ο Ιατρός κ Σκούρτης βασισμένη στο κείμενο που έχει δοθεί για διαβούλευση και σε δημοσίευμα των Νέων Πάρου-Αντιπάρου

ο εισηγητής της Επιτροπής κ.Γιάννης Τριαντάφυλλος επανειλημμένα διευκρίνισε ότι προέχει να ακουστεί κάθε άποψη που θα συνηγορεί υπέρ η κατά της συνένωσης

Ακούστηκαν απόψεις από τον Χρήστο Καραγιαννιώτη του Ηχώ FM που έθιξε το θέμα της μειονεκτικής θέσης της Αντιπάρου όσον αφορά τις υποδομές και την οργάνωση της διοίκησης απέναντι στη Πάρο και πρότεινε σαν λύση την μετεξέλιξη του ΟΤΑ σε δήμο από τον Παρασκευά Φαρούπο και άλλων κατοίκων που μάλιστα έθεσαν και το ζήτημα της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου

ΟΥΔΕΙΣ  ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ

και το άρθρο συνεχίζει

….Επαναδιατυπώνοντας την επίκληση για λογική,

είναι σωστό να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

α) Ασφαλώς όποιος πιστεύει στην αυτοδιοίκηση,

έχει το χρέος να υποστηρίζει ότι την απόφαση για το

μέλλον της Αντιπάρου, πρέπει να την λάβουν οι ίδιοι

οι Αντιπαριώτες.

Σημείωση blog απόλυτα σύμφωνοι και βεβαίως ένα δημοψήφισμα κατά το άρθρο 216 του κώδικα θα ήταν το ιδανικό

β) Μέχρι να γίνει αυτό όμως, κανείς δεν έχει το δι-

καίωμα να απαγορεύει στον άλλο να μιλήσει επί του

θέματος. Δικαίωμα άποψης έχουν και άνθρωποι

εκτός Αντιπάρου.

Σημείωση blog << τις αγορεύειν βούλεται >> έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι 

γ) Επειδή η όποια απόφαση ληφθεί τώρα, θα δια-

δραματίσει ρόλο για τη ζωή των παιδιών της Αντι-

πάρου και της ανάπτυξης του νησιού, γι’ αυτό είναι

υποχρέωση των θεσμικών εκπροσώπων του τόπου

(ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν οι ίδιοι) να φροντί-

σουν, ώστε να ακουστούν και τα θετικά και τα αρνη-

τικά του ενδεχόμενου της συνένωσης με την Πάρο.

Σημείωση blog ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τα αυτονόητα

δ) Να είναι βέβαιοι ότι κανείς από την Πάρο (πλην

ανίδεων και μωρών) δεν έχει κανένα ιδιαίτερο κέρδος

από τη συζήτηση για το θέμα αυτό, ούτε κανείς επι-

θυμεί το κακό της Αντιπάρου. Το αντίθετο μάλιστα,

πολλοί έχουν αληθινό ενδιαφέρον για το κοινό καλό

των νησιών μας.

Σημείωση blog δεν είναι ηθικό μόνο το ζήτημα είναι ΘΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ε) Το μεγαλύτερο ψέμα που διακινείται είναι ότι, αν

συνενωθεί η Πάρος με την Αντίπαρο, στο δεύτερο

νησί θα κάνουν ότι θέλουν οι Παριανοί. Το πρόγραμμα

«Καλλικράτης» , ακόμα και ως έχει, ήδη διαθέτει ση-

μαντικές πρόνοιες αυτονομίας.

Σημείωση blog

ΕΔΩ ΤΑ ΧΑΛΑΜΕ

στο ενδεχόμενο της συνένωσης σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευσης η Αντίπαρος θα ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ

ΙΔΟΥ

…Στους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες που συνενώνονται καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα στους δήμους που διαθέτουν, οι δε έδρες κατανέμονται σε αναλογία με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. …

επομένως σε ένα πιθανολογούμενο 25μελες δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάρου-Αντιπάρου(κρίσιμο θέμα και το όνομα) η Αντίπαρος θα έχει τρεις δημοτικούς συμβούλους

…..Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής. Στους δήμους που συνενώνονται υπάρχει ανάγκη για τον εκ του σύνεγγυς συντονισμό των υπηρεσιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του δημάρχου. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των συμβούλων που προέρχονται από τους συνενούμενους δήμους - κοινότητες και ασκούν αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως το συντονισμό των τοπικών διοικητικών υπηρεσιών, του τοπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σταθμού κλπ., την υποστήριξη και τον συντονισμό των τοπικών συμβουλίων κ.ά. ….

ο Αντιδήμαρχος για την Αντίπαρο θα ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον δήμαρχο

…..Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων ……

… Τα τοπικά συμβούλια έχουν αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας προβλημάτων, όπως π.χ.:

· Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και τα συστήματα άδρευσης, ύδρευσης-αποχέτευσης (όταν ο δήμος δε διαθέτει ΔΕΥΑ), καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε κτίρια.

Τη διενέργεια επείγοντος χαρακτήρα δράσεων για την πυροπροστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος στο τοπικό διαμέρισμα…

πέρα από την πείρα από τον Καποδίστρια oτι ο θεσμός των τοπικών συμβουλίων απέτυχε βλέπουμε οτι οι αρμοδιότητες τους είναι σε επίπεδο αλλαγής λάμπας και επιδιόρθωσης βρύσης που ειναι η συμμετοχή τους στα μικρά και μεσαία έργα του νησιου ??

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΕ??

στ) Αν πάλι η βούληση των Αντιπαριωτών είναι

υπέρ της μοναχικής πορείας της Αντιπάρου, τότε

όσοι επιθυμούν να διεκδικούν την εκπροσώπηση της,

θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για το πως θα

δημιουργηθούν δομές αυτόφωτης ανάπτυξης του νη-

σιού για το μέλλον.

Σημείωση blog

ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

7 σχόλια:

 1. Παρακαλούμε τον διαχειριστή να κάνει μία περίληψη για να μη μας βγούν τα μάτια να διαβάζουμε. Αν δεν θέλει ας μου στείλει τα βασικά σε mail : topikh_eterodioikhsh@nomarxiaparou.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νεα Πάρου Αντιπαρου+Μπελέγρης+Δραγάτης+Πρωτολάτη+Παπαμανώλης+(αντιπαριώτης)????+διαφήμιση+προβολή=ΣΥΝΕΝΩΣΗ για οικονομικούς λόγους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Ινδός που έφαγε αγελάδα31 Ιανουαρίου 2010 - 8:46 μ.μ.

  (\__/)
  (='.'=)
  (")_(")

  ^ Αυτός είναι ο λαγουδάκος. Βοηθήστε το λαγουδάκο να διοριστεί αντιδήμαρος. Αντιγράψτε το λαγουδάκο και κάντε τον paste σε κάθε σας post.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ζωγράφος της Βενετίας31 Ιανουαρίου 2010 - 8:52 μ.μ.

  _
  /_'. _
  _ \ / '-.
  < ``-.;),--'`
  '--.<|\ \ ~
  ~ \ |\ | ~~
  '-.__.--._ |/ .-'
  ~~ `--...-'` ~~
  ~~ ~ ~
  ~~ ~~ ~


  Αντιπαριώτης μόνος ψάχνει...

  Τον ετεροδιοικητή του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  (´∀`)< Ζώ στην Αντίπαρο. Διοίκηση στην Πάρο
   (  ) \_____
  |||
   (_)_)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. μήπως πρέπει να ποτίσουμε και λίγη σούμα το λαγουδάκο για να καταλάβουμε καλύτερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. πόσο παίζεται στο στοίχημα η συνένωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή

μη πτύετε επί του δαπέδου
μη βλασφημάτε τον θείο
σχόλια ελεύθερα ύβρεις επί πληρωμή αλλιώς διαγραφή