Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων «Φροντίδα για τους υγροτόπους - μια απάντηση στην αλλαγή του κλίματος»

2904416838_f31658f61f_o

λίμνη Kερκίνη φωτογραφία flickr

Σύμφωνα με διεθνείς ορισμούς υγρότοποι «είναι οι ελώδης περιοχές, βάλτοι, υγροί τυρφώνες φυσικοί ή τεχνητοί, μόνιμοι ή πρόσκαιροι, με στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό καθώς και θαλασσινές περιοχές με βάθος που δεν ξεπερνάει τα 6 μέτρα».

Η σημασία τους είναι μεγάλη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και έχουν σημαντική συνεισφορά στην δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα , στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα  και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, εν τούτοις  απειλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη πολιτικής για την προστασίας τους

Οι  ελληνικές  κυβερνήσεις δέσμιες ενός στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης  και των αδυναμιών λειτουργίας του Κράτους στην προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορούν να προστατεύσουν τους Υγροτόπους της χώρας μας. Χρειάζονται άμεσες ενέργειες στον τομέα αυτό όπως η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την επέκταση του κτηματολογίου και του δασολογίου. Η εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με το ότι οι  υγρότοποι συνήθως είναι σε περιοχές φιλέτα για τη δόμηση, νόμιμη και αυθαίρετη.

Στο άμεσο μέλλον το στοίχημα για βιώσιμη ανάπτυξη θα παιχτεί κυρίως σε τρεις τομείς: στην πολιτική γης, στην αυτάρκεια των υδατικών πόρων και στην ενέργεια. Το πόσο θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τους υγροτόπους θα είναι ενδεικτικό αν μπορέσουμε να  καταφέρουμε να προσεγγίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη.

γραφείο Τύπου ΣΥΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

μη πτύετε επί του δαπέδου
μη βλασφημάτε τον θείο
σχόλια ελεύθερα ύβρεις επί πληρωμή αλλιώς διαγραφή